Hopp til hovedinnhold

Kimen 2/11: Explora. Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom

Dette nummeret av KIMEN tar for seg koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske naturfagklasserom. Arbeidet er et produkt av prosjektet EXPLORA som er et samarbeid mellom Linköpings universitet, Aarhus Universitet og Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Publikasjonen inneholder en kodebok og praktiske eksempler på koding.

 

This KIMEN publication is about coding student and teacher discourse during practical work in Scandinavian science classrooms. The study is done by the EXPLORA project-group which is a cooperation between Linköping University, Aarhus University and the Norwegian Centre for Science Education at the University of Oslo. The publication contains a code-book in English.

Kimen 2/11: Explora. Koding av elevers og læreres samtaler ved praktisk arbeid i skandinaviske klasserom

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk, dansk og svensk
Utgivelsesår: 2011
Omfang: 43
KIMEN 2/11