Hopp til hovedinnhold

KIMEN 1/11: Hva nytter? På jakt etter suksesshistorier om rekruttering til realfag

Vilje‑con‑valg: Valg og bortvalg av realfag er et forskningsprosjekt ved Naturfagsenteret og Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo som vil utvikle ny kunnskap om ungdoms utdanningsvalg generelt og deres valg og bortvalg av realfag spesielt. Første datainnsamling ble gjort august og september 2008 med spørreskjema til nye studenter ved alle realfagsstudier og enkelte ikke-realfaglige studier ved nesten alle offentlige høgskoler og universiteter i Norge. Høsten 2009 fikk vi tilsagn om midler fra NHO til å utnytte dataene i Vilje‑con‑valg til å sammenlikne responser på tvers av studiesteder og til å undersøke noen lokale og nasjonale rekrutteringstiltak nærmere. Prosjektet fikk arbeidstittelen «Hva nytter?» og ble startet opp våren 2010. Denne rapporten oppsummerer prosjektet «Hva nytter?» Her beskrives blant annet utvalg, datainnsamling, analyser og resultater. I siste kapittel oppsummeres resultatene og mulige implikasjoner for videre satsing på rekruttering til realfagene diskuteres.

KIMEN 1/11: Hva nytter? På jakt etter suksesshistorier om rekruttering til realfag

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2011
Omfang: 94
KIMEN 1/11