Hopp til hovedinnhold

Kimen 1/10: Undersøkende naturfag ute og inne

Dette nummeret av KIMEN tar for seg undersøkende naturfag, grunnleggende ferdigheter og bruk av læringsmiljø utenfor skolen i naturfagundervisningen. Nummeret er ment å være bakgrunnsstoff som forskningsprosjektet "Forskerføtter og leserøtter". Men det er også nyttig for andre som er interessert i de overnevnte temaene.

Kimen 1/10: Undersøkende naturfag ute og inne

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2010
Omfang: 31
KIMEN 1/10