Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/23: Jubileumsnummer

Les tidligere numre av Naturfag, og registrer deg som abonnent.

Fra lederen

Naturfagsenteret er 20 år i år, 2023. Vi benytter anledningen til å ta et tilbakeblikk på naturfaget i skolen og vår rolle som forvalter av faget. I dette nummeret har flere forfattere skrevet om ulike prosjekter og ulike tema i lys av de siste 20 årene.

Vi har tillatt oss å være litt navlebeskuende i dette nummeret fordi det handler om vårt 20-årsjubileum. Likevel håper jeg at våre betraktninger om naturfaget, læreplaner, undervisning, kompetanseressurser, forskning og utvikling gir deg et utgangspunkt for å reflektere om framtiden. Hva tar vi med oss og hva bør vi videreutvikle? Denne refleksjonen vil vi på Naturfagsenteret gjøre, for vi blir aldri ferdig med å legge til rette for at ALLE barn skal få oppleve et spennende naturfag som er relevant og gir mestring.

Innhold

ET NATURFAG I ENDRING
20 år med dynamiske læreplaner
Mer lek i skolen
Fem om Naturfagsenteret #1: Barnebo barnehage
Teknologi i skolen siste 20 år
Historisk blikk på bærekraftundervisning
Glimt frå naturvitskapleg forsking
Naturfagrom i 2043

LÆRINGSRESSURSAR
Idear til god naturfagsundervisning
Fem om Naturfagsenteret #2: Gro Vollebæk
Over 20 år med viten.no

FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning til nytte for praksisfeltet
Motivasjon, relevans og realfagsrekruttering
Utvidet klasserom
Fem om Naturfagsenteret #3: Frank Borkamo
Kompetanseutvikling – fra meg til vi
Fem om Naturfagsenteret #4: Mari Ugland Grønstøl og Elin Schønberg Røe
Nøkler til naturfag
Forskning på Realfagsløyper
Samarbeid med lærarutdanningane
Fem om Naturfagsenteret #5: Bernt Rønning
Videreutdanning i naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Naturfagpodden

 

Naturfag 1/23: Jubileumsnummer

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål og nynorsk
Utgivelsesår: 2023
Naturfag 1/23