Hopp til hovedinnhold

Naturfag 2/17:
Språk og kommunikasjon

TEMA: Språk og kommunikasjon

Leder: Merethe Frøyland

KOMMUNIKASJON I NATUREN
Kroppen snakker
Trær og planter snakker med hverandre gjennom et stort nettverk av kanaler
Snakkesalige bakterier

NATUREN FORTELLER
Steinens språk
En blekksprut forteller

NATURFAGSPRÅKET
Å arbeide med det vanskelege naturfagspråket
Rein spiser høy og lav – naturfag som kontekst for språklæring
Begrepslæring i naturfag
Børstemark og slangestjerner
Grunnleggende ferdigheter i geofag: lytte, visualisere, illustrere og formidle
Utvikling av språkforståelse gjennom naturfag

SAMTALE
Utforskende samtaler i barnehagen
Den gode, vedvarende samtalen
Kvantesnakk: Korleis kan diskusjonar i smågrupper støtte elevar si læring?
Innføring i bærekraftig utvikling gjennom felles lesing og samtaler

TEKNOLOGISPRÅKET
Internett – eit elektronisk kommunikasjonssystem

KOMMUNIKASJON PÅ TVERS
Surrete begreper og forskningsformidling
Å samarbeide med flinke folk som ikke har snøring på naturfag

BOKOMTALER

Naturfag 2/17:
Språk og kommunikasjon

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk
Utgivelsesår: 2017
Omfang: 70
Naturfag 2/17