Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/11:
Kjemiåret (utgått)

Hovedtema: Kjemiåret

Innhold

 • Portrettet: Vivi Ringnes
 • Fra alkymi til kjemi på 1700-tallet
 • Da den kjemiske revolusjonen kom til Norge
 • Hvorfor har noen kjemiske stoffer flere navn?
 • Skolelaboratoriet i kjemi ved Universitetet i Oslo
 • Kjennetegn og eksempler på kjemiske reaksjoner
 • Læringsbok i kjemi
 • Å forstå kjemi
 • Klassifisering og merking
 • Tips og triks til kjemiforsøk
 • Ett forsøk – ulike læringsmål
 • Forskerspirer – kjemikonkurranse
 • Hvor små er atomer og molekyler?
 • Buckyballer – livets kosmiske byggesteiner?
 • En cocktail av kjemikalier
 • Nanoteknologi og stadig mindre datamaskiner
 • Kjemi i krise?
 • Dataspill i skolen
 • Interaktive animasjoner og oppgaver for Fysikk 1
 • Radioaktivitet i naturfag
 • Radioaktiv psykose
 • Energiskolene – insipirerer til realfag
 • Kart i skolen
 • Feltarbeid – teori omsatt tilpraksis
 • Forskerfrøkonferansen og Forskerfrøprisen 2011

Du finner alle artiklene i pdf-versjonen.

Naturfag 1/11:
Kjemiåret (utgått)

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2011
Omfang: 112
Naturfag 1/11