Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/09:
Evolusjon

Hovetema: Evolusjon

Dette nummeret av Naturfag er viet evolusjon som tema, og dere vil finne ulike innfallsvinkler til dette temaet i mange av artiklene og aktivitetene. Det hører med til allmenndannelsen å vite noe om naturvitenskapens kunnskap og teori om utviklingen av livet på jorda. Men det er også viktig at lærere er godt orientert om de alternativene som elever møter gjennom medier, venner og familie.

Innhold:

Du finner alle artiklene i pdf-versjonen.

Naturfag 1/09:
Evolusjon

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål og nynorsk
Utgivelsesår: 2009
Omfang: 96
Naturfag 1/09