Hopp til hovedinnhold

Forfatterveiledning til Naturfag

Her er noen rammer for hvordan artiklene i Naturfag skal skrives. 

Tema
Hver utgave av Naturfag er viet ett bestemt tema. 

Språk
Bruk et personlig, enkelt og aktivt språk: du, vi, dere (ikke man og en). Språket må være tydelig og uten avansert akademisk begrepsbruk. Skriv gjerne på nynorsk.

Formatering
Skriv i ren brødtekst med minst mulig formatering, men legg inn mellomtitler (NB kun ett nivå). Du kan godt bruke bombepunkter. Hvis noe av teksten skal legges i ramme, kan du skrive «Ramme:» før den aktuelle teksten. 

Omfanget
Når det skal være plass til bilder og luft på siden, vil en tekst på 3000 tegn med mellomrom svare omtrent til én side i Naturfag. En artikkel i Naturfag er normalt på 2–4 sider.

Bilder
Bildene kan legges inn i teksten, men send også bildene separat som vedlegg. Bildene bør ha så høy oppløsning som mulig, og de bør ha bildetekst.

Det må være tillatt å publisere bildene, det er ikke nok å oppgi kilde. Husk navnet på fotografen. Alle bilder av personer må godkjennes av den som blir fotografert. Dersom det gjelder barn under 15 år, må også foreldre godkjenne bruken av bildene.

Vi vil også ha et portrettbilde av deg.

Referanser
Referanseliste brukes i begrenset omfang i Naturfag. Nødvendige referanser settes inn som noter i teksten.

Korrektur
Redaksjonen leser korrektur, gjennomfører en faglig og didaktisk kvalitetssikring og foretar endringer av teksten slik at den blir så leservennlig som mulig. Ved større endringer skjer dette i samarbeid med forfatter. Forfatter får også se artikkelen satt inn før den sendes til trykk. 

Det ferdige tidsskriftet
Du får selvfølgelig tilsendt eksemplarer av nummeret med din artikkel.

På nett
Tidsskriftet blir tilgjengelig for alle på nett som pdf. Ved å levere stoff til tidsskriftet gir du automatisk tillatelse til dette.