Hopp til hovedinnhold

Inkludering for alle

Hvordan bygge fellesskap gjennom undervisninga? Inkludering for alle er et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret og Asker kommune (Senter for innovasjon og læring (SEIL) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)). Sammen har vi undersøkt hvordan vi kan utvikle en inkluderende undervisning der alle elever opplever faglig og sosial tilhørighet til klassefellesskapet. 

  Inkluderte elever Foto: Naturfagsenteret

Vi har utviklet kompetansemoduler til gjennomføring lokalt, i samarbeid med PP-rådgiver(e) tilknyttet skolen. Modulene er praksisnære og løfter frem konkrete aktiviteter og verktøy for inkluderende undervisning. Aktivitetene i modulene har naturfag som kontekst, men kan overføres til andre fag. Det legges vekt på diskusjon og refleksjon i fellesskap, slik at skole og PPT kan dra nytte av hverandres ulike erfaringer og kompetanse, og etablere en felles forståelse av hvordan vi kan gjøre undervisninga inkluderende for alle.

Fra Naturfagsenteret deltar Subashini Parameswaran Ruben, Aud Ragnhild Skår, Merethe Frøyland, Ella M. C. Idsøe og Maria Gaare Dahl. 

 

Nettressurser