Hopp til hovedinnhold

Inkluderende læringsfellesskap

Inkluderende læringsfellesskap er et samarbeidsprosjekt mellom Naturfagsenteret og Asker kommune (rådgivere fra PPT og Senter for innovasjon og læring samt tre skoler). Sammen ser vi på hvordan vi kan utvikle en fellesskapende undervisning der alle elevene opplever en faglig og sosial tilhørighet til klassefellesskapet. 

  Inkluderte elever Foto: Naturfagsenteret

Målet med prosjektet er å utarbeide kompetansemoduler for inkluderende undervisning, som skoler gjennomfører i samarbeid med PPT. Vi ønsker med dette å trekke PPT og deres spesialpedagogiske kompetanse inn i skolene, og samtidig gi PP-rådgiverne verdifull erfaring fra undervisningssituasjoner.

Utforskende aktiviteter i naturfag vil bli brukt som eksempler på en fellesskapende didaktisk tilnærming i kompetansemodulene. Dette er lavterskelaktiviteter som støtter samarbeid, øver opp lytteferdigheter og legger til rette for at alle skal kunne bidra og bli hørt. Aktivitetene lar seg lett overføre til andre fag og blir brukt som utgangspunkt for didaktisk refleksjon. 

Fra Naturfagsenteret deltar Subashini Parameswaran Ruben, Aud Ragnhild Skår, Merethe Frøyland, Ella M. C. Idsøe og Maria Gaare Dahl.