Hopp til hovedinnhold

Uterommet – nærmiljøet som læringsarena

Uterommet er et 5-årig forsknings- og utviklingsprosjekt som har som mål at flere barnehagebarn og elever skal få ta del i undervisning utendørs. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen og retter seg mot lærere og barnehageansatte som har lite erfaring med å bruke uterommet som læringsarena.

Læring utendørs kan gi fordeler som motivasjon, økt forståelse og elevaktiv læring. Fordelene er særlig viktig for barn som ikke finner seg til rette i egen læringshverdag og som trenger å føle tilhørighet og mestring. Gjennom Uterommet utvikler vi læringsressurser, kompetanseutviklings-pakker og didaktiske verktøy som kan bidra til å gjøre uteundervisningen meningsfull og gjennomførbar for alle. Ressursene skal utvikles i samarbeid med barn, lærere, barnehageansatte, ansatte fra UH-sektoren og frivillige organisasjoner.

naturfag.no/uterommet