Hopp til hovedinnhold

STEAM+ – Innovasjon i høyere utdanning med tverrfaglige talentprogrammer

Europa står overfor store utfordringer, som klimaendringer og energiovergang, som har et STEM-tema i kjernen, men trenger tverrgående ferdigheter og kunnskap fra alle andre fag (ekstra A) for å skape STEAM-løsninger.

Prosjektleder Ella Idsøe fra Naturfagsenteret (Foto: Ciprian Alupoae) Prosjektleder Ella Idsøe fra Naturfagsenteret (Foto: Ciprian Alupoae) STEAM + -prosjektet bruker tverrfaglige talentprogrammer som laboratorier for innovasjon i høyere utdanning (HE). Prosjektet er opprettet av et dedikert og kvalifisert team på 18 partnere fra ni land, Blant partnerne inngår lærere, politiske beslutningstakere og fremtidige arbeidsgivere som står samlet om å gi nye generasjoner fremtidssikre ferdigheter.

Studenter og lærere fra de ni landene kommer sammen for å skape løsninger for store utfordringer. Erfaringene fra disse møtene brukes til å lage to hovedprodukter:

  1. STEAM+ Transfaglige innovative laboratorier kart (TRAIL), et instrument for hvordan man kan etablere tverrfaglige talentprogrammer i høyere utdanning
  2. STEAM+ Meny for policy inspirasjon, et instrument for politiske beslutningstakere på høyere utdanning, lokalt, regionalt, nasjonalt og EU-nivå for å støtte og anerkjenne (utvikling av) tverrfaglige talentprogrammer.

Prosjektet får støtte fra Erasmus+ og faller inn under Erasmus+ Key Action 3 Support for Policy Reform, Forward-Looking Cooperation Projects.

Prosjektperioden er 1.1.2020 – 30.06.2023.

Co-funded by Erasmus+

 


 

Hvis du vil vite mer: www.steamtalent.eu

Eller abonner på vårt nyhetsbrev: www.steamtalent.eu/newsletter/

 

Andre ressurser

Intervju med Prof. Ella Idsøe om STEAM+ i Titan.no

Artikler om Transdisciplinarity