Hopp til hovedinnhold

Skaperskolen

Naturfagsenteret, i samarbeid med vitensentrene, etablerte prosjektet Skaperskolen for å ta skaperkulturen inn i skolen og nå flere barn og unge. Prosjektet var finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og målet var å inspirere til skapende aktiviteter og gi støtte til lærere. Prosjektet leverte nettstedet skaperskolen.no, som nå er i aktiv drift.

skaperskolen

Digital teknologi er en viktig del av teknologi og en kjernekompetanse i digital teknologi er programmering. Teknologi, inkludert programmering er en arena der man må bruke både hender, hode og skapende evne og danner grunnlaget for den skaperkulturen som er etablert i de senere år.

Om Skaperskolen

skaperskolen.no