Hopp til hovedinnhold

Lektor2

Lektor2-ordninga er ei nasjonal realfagsatsing med formål å fremje realfaga på ungdomstrinnet og i vidaregåande skole. Gjennom samarbeid med arbeidslivet skal elevane få betre læringsutbyte og auka interesse for realfaga.

Lektor2-ordninga tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk stønad til skolar som ønskjer å samarbeide med realfagsbedrifter og institusjonar om undervisning. Skolen og samarbeidspartnaren utviklar i samarbeid inspirerande og læreplanretta undervisingsopplegg med fokus på bruk av realfag.

Skoleåret 2023/24 blir siste år med Lektor2.

Kontakt oss: post@lektor2.no

Prosjektleder

Prosjektdeltakere