Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/21: Jorda og livet på jorda

Fra lederen

I dette nummeret starter vi med å oppsummere ti grunner til at det er liv på jorda. Deretter blir vi kjent med hvordan livet endrer seg og tilpasser seg nye forhold med panserpaddene som eksempel. Videre tar vi et dypdykk i menneskets sammensatte og rotete utvikling fra mange ulike arter til kun én. Vi avslutter denne delen med å reflektere over liv andre steder i universet.

Neste del handler om ulike økosystemer som finnes på jorda og hvordan disse fungerer, slik som at planter og pollinatorer er gjensidig avhengige av hverandre, at dannelse av kalk i havet er en forutsetning for korallrevs eksistens og har ført til nye dyreformer og levesett og hvordan hvalens levesett påvirker livet i havet, både som levende ved å transportere næring horisontalt og vertikalt i havet og som død ved å være viktig for zombiormens sexliv. Alle disse eksemplene illustrerer ulike typer systemer på jorda og viser hvordan alt henger sammen med alt.

Vi avslutter nummeret med flere artikler som drøfter hvordan vi mennesker er en fare for balansen på jorda, samtidig som vi er de som kan bidra til bærekraftig utvikling. Vi lærer om tradisjonell kunnskap fra den samiske kulturen, vi lærer om biologisk mangfold og hvor sammensatt dette temaet er, og vi hører om eksempler på tiltak som virker.

Gjennom denne samlingen av artikler håper jeg at du som leser blir inspirert til å gi elevene våre en variert og sammensatt undervisning om jorda, og klarer å koble den tett til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Innholdsliste

JORDA VÅR
«Barn av regnbuen og en frodig jord»

LIVETS UTVIKLING
Da panserpadder regjerte havet
Hva vet vi i dag om menneskets evolusjonshistorie?
Finnes det liv andre steder i verdensrommet?

JORDA SOM SYSTEM
Eventyret om de tusenogén blomster og insekter
Hvordan bygge seg et sted å bo – og samtidig endre en hel planet
Havet – «det siste sunde i den syge Verden»?

MENNESKETS ROLLE
Uendelig endelig natur
Bærekraftige valg på vegne av naturen
Biologiske mangfold og fremmede arter – hva, hvordan og hvorfor?
Tradisjonell kunnskap som del av undervisningen i naturfag
Jord som karbonsuger og klimaløsning

Se andre nummer av Naturfag.

Naturfag 1/21: Jorda og livet på jorda

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk (bokmål og nynorsk)
Utgivelsesår: 2021
Naturfag 1/21