Hopp til hovedinnhold

Naturfag 3/06:
Digital kompetanse og naturfag

Hovedtema: Digital kompetanse og naturfag

Å kunne bruke digitale verktøy er en av fem grunnleggende ferdigheter som skal integreres i naturfag. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene i læreplanen for naturfag der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I tillegg til at digitale ferdigheter er integrert i kompetansemålene er de beskrevet i et eget avsnitt i læreplanen.

Hvorfor har vi ikke kalt dette nummeret for Digitale ferdigheter i naturfag eller Ferdigheter i bruk av digitale verktøy? Når vi leser beskrivelsen av digitale ferdigheter i læreplanen blant annet i faget naturfag, ser vi fort at beskrivelsen går langt ut over det som mange av oss oppfatter som ferdigheter. Kompetansebegrepet favner videre, slik vi også finner i utredningen Digital skole hver dag: ”… ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.”

Innhold:

Du finner alle artiklene i pdf-versjonen.

Naturfag 3/06:
Digital kompetanse og naturfag

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Bokmål
Utgivelsesår: 2006
Omfang: 70
Naturfag 3/06