Hopp til hovedinnhold

Forskerfrø 1/22: Naturfagdidaktikk i barnehagen

Utdrag fra lederen

Med dette nummeret ønsker vi på Naturfagsenteret å gi alle voksne i barnehagene inspirasjon og støtte til hvordan de kan jobbe med naturfag i barnehagen. Vi mener naturfaget kan være en inspirasjonskilde for mange ulike barn, men det krever at de voksne i barnehagen vet:

 1. hvordan de kan inviterer barna til å utforske naturen
 2. hvordan de kan gjøre naturfaget relevant for barna 
 3. hvordan de kan snakke med barna om naturen, og naturfaglige fenomen
 4. hvordan de kan tilrettelegge for lek med naturfaglige fenomen og materiale

Med andre ord, de voksne må ha en naturfagdidaktiske kompetanse. I dette nummeret ønsker vi å brette ut hva en slik kompetanse innebærer gjennom fem ulike tema.

Publisering

Utgaven kommer i trykt utgave og på nett i midten av juni 2022.

Innholdsliste

Leder: Merethe Frøyland

Tema: BYGGE DIDAKTISK KOMPETANSE I NATURFAG 

 • Nysgjerrig utforsking i naturen 
 • Å støtte barns tidlige møte med begynnende naturvitenskaplige fenomen
 • Variasjonsteori – et nyttig didaktisk verktøy for undring i barnehagen?
 • Realfagsløyper – et nyttig verktøy for kompetanseutvikling i naturfag

Tema: SANSING OG UTFORSKING

 • Sansekalender for de yngste
 • Undring? Du kjenner det på kroppen!
 • Små dyr kan gi stor glede og kunnskap om naturen

Tema: MEDVIRKNING OG RELEVANS

 • Medvirkning og danning gjennom naturfaglige læringsaktiviteter i barnehagen
 • Storyline i barnehagen

Tema: SAMTALER, SPRÅK OG KOMMUNIKASJON

 • Utvikling av språkforståelse gjennom naturfag
 • Natur og naturfag i barnehagen – noe å snakke om!
 • Utforskande samtalar om naturfaglege tema ute i naturen
 • Naturfag som utgangspunkt for språkutvikling hos de yngste barna
 • Naturfagsnakk

Tema: TILRETTELEGGE FOR SPENNENDE LEKEMILJØER I NATURFAG

 • Skal, skal ikke? - om å berike barnas lek med naturfag og matematikk
 • Digitale naturfaglige aktiviteter i barnehagen
 • Romlig og materiell iscenesettelse for naturfaglig lek
 • Materiell til naturfag og teknologi i barnehagen
 • Teknologi i barnehagen – Hvordan kan det se ut?

Forskerfrø 1/22

 

 

Forskerfrø 1/22: Naturfagdidaktikk i barnehagen

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk (bokmål og nynorsk)
Utgivelsesår: 2022
Omfang: 93
Forskerfrø 1/22