Hopp til hovedinnhold

Flere tema

Forskningsmetoder

Instrumenter for datainnsamling påvirker kvalitet på datamateriale. Vi utforsker, utvikler, vurderer og kvalitetssikrer ulike typer instrumenter for innsamling av kvantitative og kvalitative data.

 • Campbell, J. A.; Idsøe, E. & Størksen, I. (2022). Screening for Potential, Assessing for Achievement: A Study of Instrument Validity for Early Identification of High Academic Potential in Norway, Scandinavian Journal of Educational Research, https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2042735
 • Idsøe, E. C.; Campbell, J.; Idsøe, T. & Størksen, I. (2021) Development and psychometric properties of nomination scales for high academic potential in early childhood education and care, European Early Childhood Education Research Journal, https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.2007969
 • Hov, A.M. & Neegaard, H. (2020). The potential of chest mounted action cameras in early childhood education research. Nordina: Nordic Studies in Science Education, 16(1), 4-17. https://doi.org/10.5617/nordina.7049
 • Naigaga, D. A. S. M.; Pettersen, K. S.; Henjum, S. & Guttersrud, Ø. (2019). Assessing adolescent ‘self-efficacy in body and health’- Exploring the psychometric properties of the SEBH scale. NorDiNa 15(2), s. 145-158
 • Finbråten, H. S.; Wilde-Larsson, B.; Nordström, G.; Pettersen, K. S.; Trollvik, A. & Guttersrud, Ø. (2018): Establishing the HLS-Q12 short version of the European Health Literacy Survey Questionnaire. Latent trait analyses applying Rasch modelling and confirmatory factor analysis. BMC Health Services Research, https://doi.org/10.1186/s12913-018-3275-7
 • Finbråten, H. S.; Pettersen, K.S.; Larsson, B.W.; Nordström, G.: Trollvik, A. & Guttersrud, Ø. (2017): Validating the European Health Literacy Survey Questionnaire in people with type 2 diabetes. Latent trait analyses applying multidimensional Rasch modelling and confirmatory factor analysis. Journal of Advanced Nursing, https://doi.org/10.1111/jan.13342
 • Frøyland, M.; Remmen, K. B.; Mork, S. M.; Ødegaard, M. & Christiansen, T. (2015): Researching science learning from students’ view – the potential of headcam. NorDiNa11(3), s. 249-267
 • Guttersrud, Ø. & Pettersen, K. S. (2014): Young adolescents' engagement in dietary behaviour – the impact of gender, socio-economic status, self-efficacy and scientific literacy. Methodological aspects of constructing measures in nutrition literacy research using the Rasch model. Public Health Nutrition, https://doi.org/10.1017/S1368980014003152
 • Guttersrud, Ø.; Dalane, J. Ø. & Pettersen, K. S. (2013): Improving measurement in nutrition literacy research using Rasch modelling – Examining the construct validity of stage-specific “critical nutrition literacy” scales. Public Health Nutrition, https://doi.org/10.1017/S1368980013000530
 • Elstad, E.; Turmo, A. & Guttersrud, Ø. (2011): Achievement Tests in the Norwegian School System: Types and Uses. In L. E. Madsen (Ed.), Achievement Tests: Types, Interpretations and Uses. Nova Science Publishers

Fysikkdidaktikk

Fysikkdidaktikk handler om hva som skal undervises i fysikk, hvordan det kan undervises og hvorfor. Forskningen spenner fra videregående til universitetsnivå og fra kvantefysikk til representasjoner i fysikk.

 • Bjurholt, N. & Bøe, M.V. (2022). Remote physics teaching during the Covid-19 pandemic: losses and potential gains. Physics Education 58(1)
 • Frågåt, T.; Bøe, M.V. & Angell, C. (2022). Providing professional development for physics teachers through participation in a design-based research project. Nordic Studies in Science Education 18(1), s. 112-127
 • Kind, P. M.; Angell, C. & Guttersrud, Ø. (2017): Teaching and Learning Representations in Upper Secondary Physics. In D.F. Treagust, R. Duit & H.E. Fischer (Eds.), Multiple Representations in Physics Education (pp. 25-45). Springer International Publishing
 • Henriksen, E. K.; Bungum, B.; Angell, C.; Tellefsen, C. W.; Frågåt, T. & Bøe, M. V. (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education; Volum 49(6), s. 678-684.
 • Angell, C.; Kind, P. M.; Henriksen, E. K. & Guttersrud, Ø. (2008): An empirical-mathematical modelling approach to upper secondary physics. Physics Education, 43 (3), s. 256-264
 • Angell, C.; Guttersrud, Ø.; Henriksen, E. K. & Isnes, A. (2004): Physics: Frightful, but fun - Pupils' and teachers' views of physics and physics teaching. Science Education, (88), 683-706
 • Angell, C.; Henriksen, E. K.; Isnes, A. & Guttersrud, Ø. (2004): FUN - en undersøkelse om fysikkutdanning i Norge, In E. K. Henriksen, M. Ødegaard (Eds.), Naturfagenes didaktikk en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Høyskoleforlaget

Helse-literacy

Helse-literacy handler om å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Vi undersøker helsekompetanse hos ungdom, inkludert evnen til kritisk vurdering av helsepåstander i media.

 • Griese, L.; Finbråten, H. S.; Francisco, R.; De Gani, S. M.; Griebler, R.; Guttersrud, Ø. m.fl. (2022). HLS19-NAV—Validation of a New Instrument Measuring Navigational Health Literacy in Eight European Countries. MDPI, Volum 19 (21)
 • Finbråten, H.S.; Guttersrud, Ø.; Nordström, G.; Pettersen, K.S.; Trollvik, A. & Larsson, B.W. (2020). Explaining variance in health literacy among people with type 2 diabetes: the association between health literacy and health behaviour and empowerment. BMC Public Health. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8274-z
 • Nordheim, L. V.; Pettersen, K. S.; Espehaug, B.; Flottorp, S. A. & Guttersrud, Ø. (2019). Lower secondary school students’ scientific literacy and their proficiency in identifying and appraising health claims in news media: a secondary analysis using large-scale survey data. BMJ Open, Volum 9:e028781.(10)
 • Naigaga, A.; Pettersen, K. S.; Henjum, S.; & Guttersrud, Ø. (2018): Assessing adolescents' perceived proficiency in critically evaluating nutrition information. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity Desire.
 • Nordheim, L. V.; Gundersen, M. W.; Espehaug, B.; Guttersrud, Ø.; & Flottorp, S. (2016): Effects of School-Based Educational Interventions for Enhancing Adolescents Abilities in Critical Appraisal of Health Claims: A Systematic Review. PLOS ONE 11(8): e0161485, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161485
 • Naigaga, M. D.; Guttersrud, Ø. & Pettersen, K. S. (2015): Measuring maternal health literacy in adolescents attending antenatal care in a developing country – the impact of selected demographic characteristics. Journal of Clinical Nursing, https://doi.org/10.1111/jocn.12796

Utdanningsvalg

Samfunnet har kontinuerlig behov for å øke andelen unge som velger realfaglige utdanningsretninger. Vi undersøker hvilke faktorer som motiverer og påvirker unge til å velge eller velge bort realfaglige studieretninger.
 • Bøe, M. V. & Henriksen, E. K. (2015). Expectancy-value perspectives on choice of science and technology education in late-modern societies. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISBN 978-94-007-7792-7. s. 17-29
 • Ryder, J.; Ulriksen, L. & Bøe, M. V. (2015). Understanding student participation and choice in science and technology education: The contribution of IRIS. I: Understanding student participation and choice in science and technology education. Springer. ISBN 978-94-007-7792-7. s. 351-366
 • Bøe, M. V. & Henriksen, E. K. (2013). Love It or Leave It: Norwegian Students' Motivations and Expectations for Postcompulsory Physics. Science Education 97(4), s. 550-573
 • Jensen, F. & Bøe, M. V. (2013). The Influence of a Two-Day Recruitment Event on Female Upper Secondary Students’ Motivation for Science and Technology Higher Education. International Journal of Gender, Science and Technology 5(3), s. 317-337
 • Bøe, M. V. & Henriksen, E. K. (2013). Realfag i videregående skole og høyere utdanning – valg med både hodet og hjertet. I: Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2013 ISBN 978-82-537-8821-0. s. 119-133
 • Bøe, M.V. (2012). Science choices in Norwegian upper secondary school: What matters? Science Education. 96(1), 1-20
 • Bøe, M.V.; Henriksen, E.K.; Lyons, T. & Schreiner, C. (2011). Participation in science and technology: young people's achievement-related choices in late-modern societies. Studies in science education 47(1), s. 37-72

Andre publikasjoner

 • Eliassen, J.E.; Bøe, M.V.; Nederbragt, L.; Berg, M.M. & Gregers, T. (2022). Motivasjon for beregningsorientert biologi og sammenhengen med matematikk R2 fra videregående opplæring. Nordic Journal of STEM Education, 4(2), s. 58-70
 • Nilsen, T.; Frøyland, M.; Henriksen, E. K.; Kolstø, S. D.; Jorde, D.; Korsager, M.; Knain, E.; Ødegaard, M.; Teig, N.; Jensen, F.; Kjærnsli, M.; Bungum, B.; Løken, M. & Stadler M. G., (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Med blikket mot naturfag (pp. 207-260). https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-09
 • Voll, L. O.; Bøe, M. V.; Mork, M.; Haug, B.; Fiskum, K. & Frøyland, M. (2019). Bærende ideer i naturfag. I Holt, A; Voll, L. O. & Øyehaug, A. B. (Eds.), Dybdelæring i naturfag (s. 59-84). Universitetsforlaget
 • Holt, A.; Voll, L. O. & Øyehaug, A. B. (Eds.). (2019). Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget.
 • Idsøe, E.M.C. (2019) Læringspotensial og psykisk helse. I: Læringspotensial. s. 94-107, Oslo: Cappelen Damm
 • Idsøe, E.M.C., & Roland, P. (2017) Mobbeatferd i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.
 • Scheie, E. & Korsager, M. (Red) et.al (2017). Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfagsenteret rapport 1/17.
 • Idsoe, E. M. C. (2016). The importance of social learning environment factors for affective well-being among students. Emotional & Behavioural Difficulties, 21(2), 155–166. https://doi.org/10.1080/13632752.2015.1053695
 • Idsøe, E. C. & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen. CappelenDamm Akademisk, ISBN: 9788202556129
 • Hurum, J. H. & Frøyland, M. (2017). Geologiske turer i Oslo-traktene. Forlaget Vett & Viten, ISBN 9788241207365
 • Nilsen, T. & Frøyland, M. (2016). Undervisning i naturfag. I Bergem, O.K., Kaarstein, H. og Nilsen, T. (red.). Vi kan lykkes med realfag. Resultater og analyser fra TIMSS 2015, side 137-157
 • Idsoe, T., Dyregrov, A., Idsoe, E.C., & Nielsen, M.B. (2016). Bullying and PTSD symptoms in children. In C. Martin, V. Preedy & V.B. Patel (Eds.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder. New York: Springer Publishing Company. http://www.springer.com/psychology/health+and+behavior/book/978-3-319-08358-2
 • Idsøe, E.M.C. & Idsøe, T. (2016). Mobbing i et traumeperspektiv. I E. Bru, E.M.C. Idsøe & K. Øverland (eds.) Psykisk helse i skolen (pp. 94-107). Oslo: Universitetsforlaget
 • Idsøe, E.M.C., Bru, E., & Øverland, K. (2016). Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd. I E. Bru, E.M.C. Idsøe & K. Øverland (eds.) Psykisk helse i skolen (pp. 250-256). Oslo: Universitetsforlaget
 • Strømme, A. & Korsager, M. (2015). Digital kompetanse in Marion, P. van & Strømme, A. s. 187 – 210 (red. 2015). Biologididaktikk. Kristiansand, Cappelen Damm
 • Dahlin, K. L.; Svorkmo, A.-G. & Voll, L. O. (2013). Teknologi og design i skolen. Cappelen Damm
 • Idsoe, T., Dyregrov, A., & Idsoe, E. C. (2012). Bullying and PTSD syptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 901-911.
 • Frøyland, M.; Frøyland, S. L. & Hurum, J.H. (2011). Kapittel 6: Stein og fossiler i barnehagen. I Langholm, G.; Hilmo, I.; Holter, K.; Lea, A. & Synnes, K. (red). Forskerfrøboka. Barn og natur. S 225-246. Fagbokforlaget
 • Idsøe, Thormod & Idsøe, E.M.C. (2011). Hva kan pedagoger/skolepersonell gjøre med stress og andre konsekvenser som rammer barn og unge som mobbes? I Midthassel, U. V.; Bru, L. E.; Ertesvåg, S. K. & Roland, E. G. (Red.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01777-8. s. 98–112.
 • Langholm, G.; Hilmo, I.; Holter, K.; Lea, A. & Synnes, K. (red) (2011): Forskerfrøboka. Barn og natur. Fagbokforlaget
 • Haug, B. S. (2010). Desentralisering og skoleprestasjoner. I Elstad, E. og Sivesind, K. (red.): PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget s. 246-257