Hopp til hovedinnhold

Andre publikasjoner

 • Eliassen, J.E.; Bøe, M.V.; Nederbragt, L.; Berg, M.M. & Gregers, T. (2022). Motivasjon for beregningsorientert biologi og sammenhengen med matematikk R2 fra videregående opplæring. Nordic Journal of STEM Education, 4(2), s. 58-70
 • Nilsen, T.; Frøyland, M.; Henriksen, E. K.; Kolstø, S. D.; Jorde, D.; Korsager, M.; Knain, E.; Ødegaard, M.; Teig, N.; Jensen, F.; Kjærnsli, M.; Bungum, B.; Løken, M. & Stadler M. G., (2021). Et kritisk og konstruktivt blikk på naturfaget i norsk skole. I Med blikket mot naturfag (pp. 207-260). https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-09
 • Voll, L. O.; Bøe, M. V.; Mork, M.; Haug, B.; Fiskum, K. & Frøyland, M. (2019). Bærende ideer i naturfag. I Holt, A; Voll, L. O. & Øyehaug, A. B. (Eds.), Dybdelæring i naturfag (s. 59-84). Universitetsforlaget
 • Holt, A.; Voll, L. O. & Øyehaug, A. B. (Eds.). (2019). Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget.
 • Idsøe, E.M.C. (2019) Læringspotensial og psykisk helse. I: Læringspotensial. s. 94-107, Oslo: Cappelen Damm
 • Idsøe, E.M.C., & Roland, P. (2017) Mobbeatferd i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.
 • Scheie, E. & Korsager, M. (Red) et.al (2017). Nordisk arbeidsmodell for undervisning for bærekraftig utvikling. Naturfagsenteret rapport 1/17.
 • Idsoe, E. M. C. (2016). The importance of social learning environment factors for affective well-being among students. Emotional & Behavioural Difficulties, 21(2), 155–166. https://doi.org/10.1080/13632752.2015.1053695
 • Idsøe, E. C. & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen. CappelenDamm Akademisk, ISBN: 9788202556129
 • Hurum, J. H. & Frøyland, M. (2017). Geologiske turer i Oslo-traktene. Forlaget Vett & Viten, ISBN 9788241207365
 • Nilsen, T. & Frøyland, M. (2016). Undervisning i naturfag. I Bergem, O.K., Kaarstein, H. og Nilsen, T. (red.). Vi kan lykkes med realfag. Resultater og analyser fra TIMSS 2015, side 137-157
 • Idsoe, T., Dyregrov, A., Idsoe, E.C., & Nielsen, M.B. (2016). Bullying and PTSD symptoms in children. In C. Martin, V. Preedy & V.B. Patel (Eds.), Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder. New York: Springer Publishing Company. http://www.springer.com/psychology/health+and+behavior/book/978-3-319-08358-2
 • Idsøe, E.M.C. & Idsøe, T. (2016). Mobbing i et traumeperspektiv. I E. Bru, E.M.C. Idsøe & K. Øverland (eds.) Psykisk helse i skolen (pp. 94-107). Oslo: Universitetsforlaget
 • Idsøe, E.M.C., Bru, E., & Øverland, K. (2016). Psykisk helse i skolen krever lærere med engasjement og emosjonelt overskudd. I E. Bru, E.M.C. Idsøe & K. Øverland (eds.) Psykisk helse i skolen (pp. 250-256). Oslo: Universitetsforlaget
 • Strømme, A. & Korsager, M. (2015). Digital kompetanse in Marion, P. van & Strømme, A. s. 187 – 210 (red. 2015). Biologididaktikk. Kristiansand, Cappelen Damm
 • Dahlin, K. L.; Svorkmo, A.-G. & Voll, L. O. (2013). Teknologi og design i skolen. Cappelen Damm
 • Idsoe, T., Dyregrov, A., & Idsoe, E. C. (2012). Bullying and PTSD syptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 40, 901-911.
 • Frøyland, M.; Frøyland, S. L. & Hurum, J.H. (2011). Kapittel 6: Stein og fossiler i barnehagen. I Langholm, G.; Hilmo, I.; Holter, K.; Lea, A. & Synnes, K. (red). Forskerfrøboka. Barn og natur. S 225-246. Fagbokforlaget
 • Idsøe, Thormod & Idsøe, E.M.C. (2011). Hva kan pedagoger/skolepersonell gjøre med stress og andre konsekvenser som rammer barn og unge som mobbes? I Midthassel, U. V.; Bru, L. E.; Ertesvåg, S. K. & Roland, E. G. (Red.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01777-8. s. 98–112.
 • Langholm, G.; Hilmo, I.; Holter, K.; Lea, A. & Synnes, K. (red) (2011): Forskerfrøboka. Barn og natur. Fagbokforlaget
 • Haug, B. S. (2010). Desentralisering og skoleprestasjoner. I Elstad, E. og Sivesind, K. (red.): PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget s. 246-257