Hopp til hovedinnhold

Utvidet klasserom

Et utvidet klasserom handler om sammenheng mellom undervisning utenfor og i klasserommet. Vi undersøker og drøfter hvordan lærere kan utvide klasserommet og hvordan dette kan bidra til elevers læring og motivasjon. Et utvidet klasserom kan også handle om samarbeid med aktører utenfor skolen

 • Kostøl, K. B. & Remmen, K.B. (2022). A qualitative study of teachers’ and students’ experiences with a context-based curriculum unit designed in collaboration with STEM professionals and science educators. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 4 (26). https://doi.org/10.1186/s43031-022-00066-x 
 • Kostøl, K. B.; Remmen, K. B., Braathen, A. & Stromholt, S. (2021). Co-designing cross-setting activities in a nationwide STEM partnership program – Teachers’ and students’ experiences. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 9(1), 426–456. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1414
 • Remmen, K.B. & Frøyland, M. (2020) Students’ use of observation in geology: towards ‘scientific observation’ in rock classification, International Journal of Science Education, 42:1, 113-132, https://doi.org/10.1080/09500693.2019.1704914
 • Eikeland, I. & Frøyland, M. (2020): Pedagogical considerations when educators and researchers design a controversy-based educational programme in a science centre. NorDiNa, 16(1)
 • Frøyland, M. & Remmen, K.B. (2019). Utvidet klasserom. Universitetsforlaget, 181 sider
 • Remmen, K.B. & Frøyland, M. (2019). Kapittel 10: Utvidet klasserom – hvordan inkludere andre læringsarenaer i naturfagundervisningen. I Voll, L.O., Øyehaug, A.B. og Holt, A.: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget, s. 59-83
 • Frøyland, M.; Studedahl, D. & Sandberg, V. (2018). UtVite-modellen – Et utviklingsverktøy for redesign av vitensenterutstillinger. Open access bok på Universitetsforlaget
 • Remmen, K.B. & Frøyland, M. (2017). «Utvidet klasserom» – Et verktøy for å designe uteundervisning i naturfag. NorDiNa 13(2)
 • Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2015). What happens in classrooms after earth science fieldwork? Supporting student learning processes during follow-up activities. International Research in Geographical and Environmental Education, http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2014.967114
 • Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2015). Supporting student learning processes during preparation, fieldwork and follow-up work: Examples from upper secondary school in Norway. NorDiNa 11(1)
 • Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2014). Implementation of guidelines for effective fieldwork designs: exploring learning activities, learning processes, and student engagement in the classroom and the field. International Research in Geographical and Environmental Education. https://doi.org/10.1080/10382046.2014.891424
 • Remmen, K. B. & Frøyland, M. (2013). How Students Can Be Supported to Apply Geoscientific Knowledge Learned in the Classroom to Phenomena in the Field: An Example From High School Students in Norway. Journal of Geoscience Education: 61(4), s. 437-452
 • Frøyland, M. & Langholm, G. (2010). Vellykket samarbeid mellom skole og museum. Nordisk Museologi, 2, s. 75 - 90. http://dx.doi.org/10.5617/nm.3162
 • Frøyland, M. (2010): Mange erfaringer i mange rom. Variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Abstrakt forlag
 • Frøyland, M. & Langholm, G. (2009). Skole og museum bør samarbeide bedre. Nordisk Museologi, 2, s. 92-109. http://dx.doi.org/10.5617/nm.3201
 • Frøyland, M. & Henriksen, E.K. (2003). Museer: historie og gammel lukt? Museer og naturvitenskapelig allmenndannelse. I Naturfagdidaktikk, Perspektiver, Forskning, Utvikling, Del 3 Naturvitenskap og teknologi utenfor skolen, av Jorde, D. Og Bungum, B. (ed), s. 345 – 368.
 • Frøyland, M. (2003). Visjonen om naturvitenskapelig allmenndannelse og betydningen av uformell læring. I Naturfagdidaktikk, Perspektiver, Forskning, Utvikling, Del 3 Naturvitenskap og teknologi utenfor skolen, av Jorde, D. Og Bungum, B. (ed), s. 333 – 344
 • Frøyland, M (2003). Multiple erfaringer i multiple settinger – MEMUS, et teoretisk rammeverk for museumsformidling. Nordisk Museologi, 2, 51-70. (http://dx.doi.org/10.5617/nm.3375) This article has been translated into english and latvien publisert i boka ”Muzejs Musdienu Sabiedriba”.
 • Frøyland, M. (2002). Fra gråstein til ekte sølv. En modell og et rammeverk for hvordan museer kan bidra til å øke folks naturvitenskapelige forståelse, med geologi som eksempel. Avhandling for graden dr.scient ved Det naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1501 – 8962, nr 13
 • Henriksen, E.K. & Frøyland, M. (2000). The contribution of museums to scientific literacy: views from audience and museum professionals. Public Understanding of Science, 9, s. 393-415