Hopp til hovedinnhold

Utforskende arbeid og naturvitenskapelige praksiser

Utforskende arbeid og naturvitenskapelige praksiser er sterkt vektlagt i læreplaner. Vi ønsker å bidra til et tolkningsfellesskap om dette, og undersøker hvordan lærere kan tilrettelegge for at elever jobber utforskende og anvender naturvitenskapelige praksiser.

 • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Universitetsforlaget
 • Haug, B. S.; Sørborg, Ø.; Mork, S. M. & Frøyland, M. (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter – på vei mot et tolkningsfellesskap. NorDiNa, 17(3), 293-310
 • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education, 100 (9), 103286. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103286
 • Korsager, M. (2020). 6F-modellen – en god støttestruktur for undersøkelsesbasert undervisning. MONA, 5-5. https://tidsskrift.dk/mona/issue/view/8779
 • Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (2016). På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget
 • Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (2016). Utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter i naturfag. In Ødegaard, M., Haug, B. S., Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (Eds.) På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget (11-27)
 • Mork, S. M. (2016). Å diskutere som del av utforskende arbeid. In Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (Eds.), På forskerføtter i naturfag.Universitetsforlaget (92-115)
 • Haug, B. S. (2016). Å kommunisere resultater fra en utforsking. In Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (Eds.), På forskerføtter i naturfag, (116-143). Universitetsforlaget.
 • Frøyland, M.; Remmen, K. B. and Sørvik, G. O. (2016). Name-Dropping or Understanding?: Teaching to Observe Geologically. Science Education 100, s. 923–951. https://doi.org/10.1002/sce.21232
 • Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (2015): Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 167(8), s. 274-278
 • Ødegaard, M.; Haug, B. S.; Mork, S. M. & Sørvik, G. O. (2014). Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education, 36(18) s. 2997-3020. https://doi.org/10.1080/09500693.2014.942719
 • Haug, B. S. & Ødegaard, M. (2014). From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education 44(5), s. 777-800
 • Haug, B.S. (2014). Teaching for conceptual understanding in science within an integrated inquiry-based science and literacy setting. [Doktorgradsavhandling]. Matematisk naturvitenskapelige fakultet, UiO. 233 s.
 • Haug, B. S. (2013). Inquiry-Based Science: Turning Teachable Moments into Learnable Moments. Journal of Science Teacher Education, https://doi.org/10.1007/s10972-013-9375-7