Hopp til hovedinnhold

Utdanning for bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema i fagfornyelse som skal undervises på tvers av fag. Vi undersøker og drøfter hvordan bærekraftig utvikling blir forstått og undervist i naturfag og på tvers av fag og hvordan dette kan bidra til handlingskompetanse hos elever.

  • Korsager, M., Reitan, B., & Iversen, E. (2023). Bærekraftig utvikling på yrkesfag: hvilket grunnlag gir læreplanene for undervisning som skaper bærekraftsbevissthet?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 8(1), 101–121. https://doi.org/10.7577/sjvd.5216
  • Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Lyngved Staberg, R., & Gericke, N. (2022). Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden, 16(2), 32 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9095
  • Munkebye, E.; Scheie, E.; Gabrielsen, A.; Jordet, A.; Misund, S.; Nergård, T. & Øyehaug, A. B. (2020). Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development, Environmental Education Research 26(6), s. 795-811 https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1750568
  • Korsager, M. & Scheie, E. (2019). Students and education for sustainable development – what matters? A case study on students’ sustainability consciousness derived from participating in an ESD project. Acta Didactica Norge 13(2). https://doi.org/10.5617/adno.6451
  • Scheie, E. & Stromholt, S. (2019). “The Sustainable Backpack”: Exploring possibilities in education for sustainable development through a nationwide professional development program. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 5, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6473
  • Gabrielsen, A. & Korsager, M. (2018). Nærmiljø som læringsarena i undervisning for bærekraftig utvikling. En analyse av læreres erfaringer og refleksjoner. NorDiNa 14(4), s. 335- 349.https://doi.org/10.5617/nordina.4442
  • Korsager, M. & Slotta, J. D. (2015). International Peer Collaboration to Learn about Climate Change issues. International Journal of Environmental and Science Education, 10 (5), s. 717-736. http://www.ijese.net/makale_indir/ijese.2015.262a.pdf (pdf)
  • Korsager, M., Slotta, J. D., & Jorde, D. (2014). Global Climate Exchange: Peer collaboration in a “Global classroom”. NorDiNa 1(1), s. 105-120
  • Korsager, M. (2013). “Globalizing the science classroom": Exploring the development of students’ conceptual understanding of climate change from international peer collaboration. [Doktorgradsavhandling]. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.