Læreplan og lærebøker

Læreplaner og lærebøker har stor betydning for hvordan naturfag blir undervist i norsk skole. Vi undersøker og drøfter utvikling og innhold i læreplaner og lærebøker fra ulike perspektiver.

  • Mork, S. M.; Haug, B. S.; Sørborg, Ø.; Ruben, S. P. & Erduran, S. (2022). Humanising the nature of science: an analysis of the science curriculum in Norway. International Journal of Science Education, 1-18, https://doi.org/10.1080/09500693.2022.2088876
  • Haug, B. S. & Mork, S. M. (2021). Nøkkelbegreper i utforskende arbeid. Universitetsforlaget
  • Haug, B. S.; Sørborg, Ø.; Mork, S. M. & Frøyland, M. (2021). Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter – på vei mot et tolkningsfellesskap. NorDiNa 17(3), s. 293-310
  • Voll, L.O., Vetleseter Bøe, M., Mork, S.M., Haug, B., Fiskum, K. og Frøyland, M. (2019). Kapittel 3: Bærende ideer I naturfag. I Voll, L.O., Øyehaug, A.B. og Holt, A.: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget, s. 59-83
  • Jensen, F.; Mork, S. M. & Kjærnsli, M. (2018). En sammenligning av naturfagkompetanser i PISA-rammeverket 2015 og den norske læreplanen. In J. K. Björnsson & R. V. Olsen (Eds.), Tjue år med TIMSS og PISA i Norge. Trender og nye analyser. Universitetsforlaget, s. 94-127
  • Mork, S.M. & Erlien, W. (2017): Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag (2. utgave). Universitetsforlaget
  • Mork, S. M. (2013). Revised Norwegian science curriculum - Increased focus on literacy and inquiry skills. NorDiNa, 9(2), s. 206-210
  • Mork, S. M. & Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Universitetsforlaget
  • Isnes, A. (2005). Nye læreplaner i norsk skole – hva og hvorfor? NorDiNa, 1(2), s. 86-90