Hopp til hovedinnhold

Viten.no – Utvikling av ressurser

viten.no er en tjenste fra Naturfagsenteret som tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag  for ungdomstrinn og videregående skole. Nettstedet ble opprettet i 1999 og forskningen er knyttet til læringsutbytte hos elevene, læreres bruk av ressursene og utvikling av programmene. 

 • Bøe, M. V. & Viefers, S. (2021). Secondary and University Students’ Descriptions of Quantum Uncertainty and the Wave Nature of Quantum ParticlesScience & Education. 
 • Strømme, T. A. & Mork, S. M. (2020). Students’ Conceptual Sense-making of Animations and Static Visualizations of Protein Synthesis: a Sociocultural Hypothesis Explaining why Animations May Be Beneficial for Student Learning. Research in Science Education. 51, 1013-1038 
 • Bungum, B.; Bøe, M.V. & Henriksen, E.K. (2018). Quantum talk: How small-group discussions may enhance students' understanding in quantum physics. Science Education 104(4), s. 856-877
 • Bøe, M. V.; Henriksen, E. K. & Angell, C. (2018). Actual versus implied physics students: How students from traditional physics classrooms related to an innovative approach to quantum physics. Science Education 102(4), s. 649-667
 • Kersting, M.; Henriksen, E. K.; Bøe, M. V. & Angell, C. (2018). General relativity in upper secondary school: Design and evaluation of an online learning environment using the model of educational reconstruction. Physical Review Physics Education Research 14(1)
 • Henriksen, E. K.; Angell, C.; Bungum, B. & Bøe, M. V. (2016). Från forskning till fysikundervisning med ReleKvant: Nätbaserade lärresurser i relativitetsteori och kvantfysik, utvecklade av forskare, lärare och lärarstudenter. Naturvetenskapens och teknikens didaktik 1(1), s. 53-64
 • Bungum, B.; Henriksen, E. K.; Angell, C.; Tellefsen, C. W. & Bøe, M. V. (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. NorDiNa 11(2), s. 153-168
 • Mork, S. M. (2011). An interactive learning environment designed to increase the possibilities for learning and communicating about radioactivity. Interactive Learning Environments 19(2), s. 163-177
 • Jorde, D. & Mork, S. M. (2007). The contribution of information technology for inclusion of socio-scientific issues in science: The case of wolves in Norway. In D. Corrigan, Dillon, J. & Gunstone, R. (Eds.): The Re-emergence of Values in the Science Curriculum. Sense Publications. (179-196)
 • Mork, S. M. (2006). ICT in Science Education. Exploring the Digital Learning Materials at viten.no (Dr.gradsavhandling). UiO
 • Mork, S. M. & Jorde, D. (2005). Hva må til for at lærere skal bruke digitale læremidler? Erfaringer fra Vitenprosjektet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 89(1), s. 135-145
 • Mork, S. M. & Jorde, D. (2004). We Know they Love Computers, but do they Learn Science? Using Information Technology for Teaching about a Socio-scientific Controversy. Themes in Education 5(1), s. 69-100
 • Erlien, W. (2001). Ulv i Norge - Internettbasert biologiundervisning med fokus på en kontrovers. (Hovedfagsoppgave i naturfagdidaktikk). NTNU