Hopp til hovedinnhold

Bli med og løs energioppdraget!

I samarbeid med Olje- og energidepartementet starter Naturfagsenteret opp Energioppdraget, en årlig kampanje der elever skal løse et oppdrag fra en energibedrift. Skoleåret 2023/24 har vi plass til 20 deltakerskoler, og oppdraget vil dette skoleåret være tilpasset ungdomstrinn og videregående skole.

Oppdraget presenteres på Energikonferansen 23. januar, og undervisningen gjennomføres i løpet av vårsemesteret. Skoler som ønsker kan sende sine løsninger tilbake til en jury, som kårer vinnere i ulike kategorier.

Oppdraget vil knyttes til kompetansemål i realfagene og andre fag på ungdomstrinn og i videregående skole. Det skal legge til rette for autentisk og utforskende undervisning relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger, bruk av andre læringsarenaer og tverrfaglig undervisning.

Skoler som skal delta på Energioppdraget må delta med to lærere på Energikonferansen 23. januar og seminar 24. januar. På seminaret får lærerne faglig og didaktisk påfyll og anledning til å starte planleggingen av undervisningsopplegget elevene skal gjennomføre for å kunne løse oppdraget. Konferansen og seminaret arrangeres på Gardermoen, og vi dekker alle utgifter knyttet til deltakelse. Tidsrammen for seminaret 24. januar er kl. 09.00-14.00.

Søknadsskjema finner du her: https://nettskjema.no/a/358480. Ved å levere skjemaet melder skolen sin interesse for å delta på Energioppdraget skoleåret 2023/24. Skolen vil i løpet av kort tid få tilbakemelding på om den har fått plass.

Årshjul:

 • Høsten 2023: Påmelding åpner
 • 23. januar 2024: Energikonferansen, oppdraget presenteres
 • 24. januar 2024: Seminar, planlegging av undervisningsopplegg
 • Innen 1. juni: Elevene gjennomfører undervisningsopplegget og foreslår sin løsning på oppdraget. Lærer levere enkel rapport om gjennomføringen. Valgfritt om skolen ønsker å sende inn elevenes løsning til juryen.
 • Juni 2024: Juryen vurderer innsendte løsninger, gir tilbakemeldinger og kårer vinnere av ulike kategorier
 • Januar 2025: Vinneren av kategorien Årets løsning presenterer sitt arbeid på Energikonferansen

Energioppdraget vil legge til rette for:

 • arbeid med overordnet del, og kompetansemål i realfagene og andre fag på ungdomstrinn og i videregående skole
 • utforskende undervisning og arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • tverrfaglig undervisning og de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap
 • bruk av læringsarenaer utenfor klasserommet
 • autentisk og meningsfull undervisning knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger

Energioppdraget