Naturfagsenteret
Naturfagsenteret
Aktuelt

Rapport om realfaga (14.01.2015)

Ei ekspertgruppe har samla eit kunnskapsgrunnlag for ei ny realfagssatsing for perioden 2015–2018. Gruppa skulle beskrive situasjonen for realfaga i det norske utdanningssystemet og foreslå tiltak som kan bidra til auka kompetanse, motivasjon og rekruttering. 

Les mer

Disputas om utforskande arbeidsmåtar (13.01.2015)

19. januar forsvarar Birgitte Bjønness avhandlinga si om opne utforskande arbeidsmåtar i naturfag i vidaregåande skole. Prøveforelesinga handlar om læringsprogresjon for aldersgruppa 6–19 år. 

Naturfagsenteret søker ny leder (08.01.2015)

Naturfagsenteret lyser nå ut lederstillingen for tiltredelse i løpet av høsten 2015. Stillingen er en åremålsstilling for 4 år med muligheter til forlengelse i 4 år. Lederen har både faglig og administrativt ansvar for driften av senteret. 

Ønsker du å vere sensor? (05.01.2015)

Utdannings­direktoratet har i dei seinare åra sett eit auka behov for sensorar. Dei oppmoder derfor aktuelle lærarar om å melde si interesse for å vere sensor ved eksamen i biologi 2, fysikk 2, geofag 2, kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2.

Les mer

Godt nytt år! (02.01.2015)

Ønsker du naturfagleg påfyll? Vil du vite kva som skjer når? Følg med på kalendrane våre!

Les mer

Forskningsfond gir støtte til videreutvikling av Lektor2-prosjekt i Agder (19.12.2014)

Regionalt forskningsfond Agder bevilger 500 000 kroner til Knutepunkt Sørlandet til prosjektet «MathEUS-Matematikk med mening. Et FoU-samarbeid mellom skole, universitet og arbeidsliv».

Les mer
Nyhetsarkiv

Søk på naturfagsenteret.no

Naturfag 2/14

Nyeste nummer av Naturfag

Høstens Naturfag-nummer er viet Den naturlige skolesekken og bærekraftig utvikling. 

NorDiNa 2/14

Nyeste nummer av NorDiNa

Høstens nummer av NorDiNa er publisert. Du kan også søke i arkivet etter tidligere utgaver.

Kimen Energiskolene

Nyeste nummer av KIMEN

Denne utgaven av KIMEN er en rapport fra Energiskolene.