Naturfagsenteret
Naturfagsenteret
Aktuelt

Spesialnummer av NorDiNa (27.05.2015)

Dette spesialnummeret inneheld artiklar frå NFSUN i Helsingfors 2014. Du kan også finne tidlegare utgåver av NorDiNa i arkivet. 

Les mer

Etter- og vidareutdanning i geofag (26.05.2015)

Er du lærar i geofag på vidaregåande skole, eller kjenner nokon som er? Studieåret 2015/16 tilbyr både UiO og UiB kurs. Emna kan takast som vidareutdanning eller som etterutdanning. 

Les mer

Nøklar til naturfag-kurs til hausten (21.05.2015)

For lærarar som underviser i naturfag og/eller norsk på 5.–7. trinn. Stikkord: utforskande aktivitetar, fokus på omgrepslæring, grunnleggande ferdigheiter og å jobbe som forskarar.

Nytt nummer av Naturfag! (04.05.2015)

Vårens Naturfag-nummer handlar om jord – i samband med FNs internasjonale år for jordsmonn. Visste du at 1/4 av alt liv på jorda lever i jord?

Les mer

Fotojakten på svartelista arter! (04.05.2015)

Antallet fremmede arter i Norge øker, og arter som truer biomangfoldet havner på norsk svarteliste. I år utfordrer Naturfagsenteret alle barn og unge til å fotojakte på svartelista arter! Det er fortsatt mulig å bli med på jakten.

Les mer

Fleire vil bli lærarar og realistar (23.04.2015)

Tal frå Samordna opptak viser ei solid auking i søkartal til realfag og lærarutdanningane. 

Nyhetsarkiv

Søk på naturfagsenteret.no

Naturfag 1/15

Nyeste nummer av Naturfag

Vårens Naturfag-nummer handler om jord!

NorDiNa 2/15

Nyeste nummer av NorDiNa

Spesialnummer av NorDiNa med artikler fra NFSUN 2014 er nå publisert. Du kan også søke i arkivet etter tidligere utgaver.

Kimen Energiskolene

Nyeste nummer av KIMEN

Denne utgaven av KIMEN er en rapport fra Energiskolene.