Naturfagsenteret
Naturfagsenteret
Aktuelt

Rapport: Naturfagene i norsk skole (07.07.2015)

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole.

Les mer

Rapport: Realfag (07.07.2015)

Kunnskapsdepartementet oppnevnte våren 2014 et ekspertutvalg som fikk i oppgave å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for en ny realfagssatsning for perioden 2015–2018. Gruppen har vært sammensatt av representanter fra universitetssektoren, og Naturfagsenteret har bidratt med sekretærressurs.

Les mer

Begrepslæring – utgangspunkt for dybdelæring (25.06.2015)

Ludvigsenutvalget bruker Myklerud skole på Nesodden som eksempel når de omtaler dybdelæring, som er ett av de mest sentrale begrepene i utredningen.

Les mer

Reportasje: Fotojakt på farlig ugress og hagerømlinger (24.06.2015)

Uniforum skriver om Fotojakten på svartelista arter. Også andre medier løfter fram dette viktige temaet. 

Les mer

Vinnarar av Fotojakta på svartelista artar! (22.06.2015)

Vi takkar alle deltakarar og bidragsytarar i vårkampanjen 2015. Av 99 deltakarar har vi valt ut eitt bidrag i kvar av aldersgruppene barnehage, 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, ungdomstrinn og vidaregåande skole.

Les mer

Ludvigsen-utvalget løfter fram Fredrik II videregående skole (19.06.2015)

Ludvigsen-utvalget har overlevert utredningen sin til kunnskapsministeren og peker på prosjektet Miljøforsk ved Fredrik II videregående skole.

Les mer
Nyhetsarkiv

Søk på naturfagsenteret.no

Naturfag 1/15

Nyeste nummer av Naturfag

Vårens Naturfag-nummer handler om jord!

NorDiNa 2/15

Nyeste nummer av NorDiNa

Spesialnummer av NorDiNa med artikler fra NFSUN 2014 er nå publisert. Du kan også søke i arkivet etter tidligere utgaver.

Kimen Energiskolene

Nyeste nummer av KIMEN

Denne utgaven av KIMEN er en rapport fra Energiskolene.