Forskarfrøprisen

Naturfagsenteret deler ut to prisar til barnehagar som viser god evne til å:

  • stimulere til naturfagleg utforsking
  • fremme forståing for berekraftig utvikling
  • vareta nysgjerrigheit og undring hos barna
  • vektleggje biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen

Nettressurser