Tilsette

Merethe Frøyland

Merethe Frøyland Leder

Telefon: 22 85 67 26
Lise Faafeng

Lise Faafeng Administrativ leder

Arbeidsoppgaver: administrative oppgaver
Telefon: 22 85 53 37
Anette Braathen

Anette Braathen Seniorkonsulent

Arbeidsområde: Lektor2-ordningen
Telefon: 22 85 56 85

Prosjektdeltaker

Maria Vetleseter Bøe

Maria Vetleseter Bøe Forsker 20 %

Arbeidsområder: fysikk, rekruttering
Telefon: 22 85 78 14
Maria Gaare Dahl

Maria Gaare Dahl

Arbeidsområde: Forskerføtter og leserøtter
Telefon: 228 55679
Kirsten Fiskum

Kirsten Fiskum Universitetslektor

Arbeidsområde: kjemi på naturfag.no
Telefon: 22 84 56 82

Prosjektleder

Øystein Guttersrud

Øystein Guttersrud Førsteamanuensis

Arbeidsområder: karakterstøttende prøver i naturfag
Telefon: 22 85 70 50 / 414 73 676
Lene Halvorsen

Lene Halvorsen Seniorkonsulent 40 %

Arbeidsområde: Den naturlige skolesekken
Telefon: 22 85 91 04

Prosjektdeltaker

Berit Synnøve Haug

Berit S. Haug Førsteamanuensis

Arbeidsområder: Forskerføtter og leserøtter
Telefon: 22 85 54 53
Torstein Helleve

Torstein Helleve Kommunikasjonsrådgjevar

Arbeidsområde: kommunikasjon
Telefon: 22 85 68 19

Prosjektdeltaker

Kari Holter

Kari Holter Førstelektor 40 %

Arbeidsområder: barnehagesatsingen
Annet arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
Asbjørn Magnar Hov

Asbjørn Magnar Hov Universitetslektor 60 %

Arbeidsområder: Barnehagesatsingen
Telefon: 922 66 192
Anders Isnes

Anders Isnes

Telefon: 92 45 92 91
Majken Korsager

Majken Korsager Førsteamanuensis

Telefon: 22 85 72 64
Kristine B. Kostøl

Kristine B. Kostøl Rådgiver

Arbeidsområde: lektor2-ordningen
Telefon: 22 85 82 14

Prosjektleder

Guri Langholm

Guri Langholm Førstelektor 40 %

Arbeidsområder: Barnehagesatsingen
Annet arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon: 911 28 190

Kerstin Laue Regionkoordinator Lektor2

Telefon: 95 88 66 96

Prosjektdeltaker

Tanja C. Lund

Tanja C. Lund Seniorkonsulent

Arbeidsområde: Den naturlige skolesekken og lektor2-ordningen
Telefon: 22 84 56 81
Karoline Mihle-Koller

Karoline Mihle-Koller Seniorkonsulent

Prosjektdeltaker

Sonja M. Mork

Sonja M. Mork Førsteamanuensis

Arbeidsområder: grunnleggende ferdigheter i naturfag og Forskerføtter og leserøtter
Telefon: 22 84 56 77

Prosjektdeltaker

Egil Olsen

Egil Olsen Rådgiver

Arbeidsområde: Spiss
Telefon: 22 85 57 46 / 905 84 693
Berit Reitan

Berit Reitan

Arbeidsområde: FYR-prosjektet (naturfag i yrkesfag)
Telefon: 97 51 94 28 / 73 55 11 60

Prosjektleder

Eldri Scheie

Eldri Scheie Førsteamanuensis

Arbeidsområder: Den naturlige skolesekken
Telefon: 22 85 42 09
Stine Schwebs

Stine Schwebs Førstekonsulent

Arbeidsområder: adminstrative oppgaver
Telefon: 22 85 79 39 / 958 06 748
Aud Ragnhild Skår

Aud Ragnhild Skår Universitetslektor

Arbeidsområder: ressursutvikling og fagformidling
Telefon: 22 85 72 46

Prosjektdeltaker

Øystein Sørborg

Øystein Sørborg Universitetslektor

Arbeidsområder: ressursutvikling og fagformidling
Telefon: 411 28 508

Prosjektleder

Are Turmo

Are Turmo 20 %

Telefon: 932 66 514
Rim Tusvik

Rim Tusvik Rådgiver

Arbeidsområder: ressursutvikling og fagformidling
Telefon: 22 85 91 03

Prosjektdeltaker

Bjørn Vidnes

Bjørn Vidnes Universitetslektor 40 %

Arbeidsområder: biologi på naturfag.no og elevvurdering
Telefon: 22 85 70 29 / 984 24 396
Liv Oddrun Voll

Liv Oddrun Voll Universitetslektor 50 %

Arbeidsområde: teknologi og design
Annet arbeidssted: Høgskolen i Oslo og Akershus
Telefon: 22 85 46 86