Konferansar og kurs

Naturfagsenteret arrangerer to faste konferansar i året: Naturfagkonferansen som har lærarar og lærerutdannarar som målgruppe, og Forskerfrøkonferansen som har tilsette i barnehagar som målgruppe. I tillegg deltek Naturfagsenteret på ulike konferansar og held mange kurs.

Naturfagkonferansen 2013 - salen