Naturfagsenteret
Naturfagsenteret

NorDiNa

Nordisk tidsskrift i naturfagdidaktikk

Tidsskriftets navn er NorDiNa, som står for Nordisk Didaktikk i Naturfag / Naturorienterende ämnen. Engelsk undertittel er Nordic Studies in Science Education. Tidsskriftet utgis av Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet. Tidsskriftet er på nivå 1 i UHR-systemet.

Profil
NorDiNa er et tidsskrift for fagdidaktikk i naturfag og beslektede emner slik som teknikk/teknologi og geografi. Tidsskriftet retter seg mot lærere og forskere i lærerutdanning ved høgskoler og universiteter, forskere og studenter på høyere nivå i fagdidaktikk, interesserte lærere i skoleverket, formidlere innen naturvitenskap og utdanningsplanleggere. Tidsskriftet vil ha en forskningsrettet profil med artikler som rapporterer nyere forskning og aktuelle perspektiver på faget samt utviklingsarbeid med et teoretisk fundament. Artikler vil som hovedregel bli referee-bedømt. Redaksjonelt stoff med omtale av nye bøker, tidsskrifter og aktuelle fagpolitiske saker kan også inngå.

Open access journal

NorDiNa er nå tilgjengelig som Open Access Journal på følgende adresse: www.journals.uio.no/index.php/nordina/index Registrer deg her hvis du vil motta e-post når det kommer ut nye numre.

NorDiNa-redaksjonen oppfordrer forfattere og refereepersoner til å registrere seg på NorDiNas nye nettsted. Ta kontakt med redaktørene dersom det skulle oppstå problemer med registrering eller innsending av bidrag. Det er gratis å publisere i tidsskriftet.

NorDiNa