Læringsressurser

naturfag.no

På naturfag.no finn lærarar læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

forskerfrø.no

forskerfro.no for barnehagelærere, andre ansatte i barnehagen, barnehagelærerutdannere og andre naturfagsentusiaster.

viten.no

viten.no er nettbaserte læringsressurser i naturfag, de fleste for ungdomstrinn og videregående skole.

Prosjekter

Den naturlige skolesekken

En nasjonal skolesatsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer

Lektor2

Lektor2-ordningen deler ut midler til skoler som ønsker å samarbeide med realfagsbedrifter og institusjoner om undervisning

Forskerføtter og leserøtter

Undervisningsopplegg og etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet, basert på forskning i norske klasserom.

Publikasjoner

Nyeste nummer av Naturfag

Høstens Naturfag-nummer handler om samarbeid og samspill i skole og barnehage.

Nyeste nummer av NorDiNa

Vårens nummer av NorDiNa er nå publisert. Du kan også søke i arkivet etter tidligere utgaver.