Naturfagkonferansen 2019

Naturfag for framtida er tema for årets naturfagkonferanse. Nå er programmet klart, og det er åpnet for påmelding. Torsdag 17. oktober er dagen for selve konferansen som arrangeres på Blindern (UiO). Fredag 18. oktober har vi tilbud om heldagskurs. Velkommen til spennende og innholdsrike dager med naturfag i sentrum!

Naturfagkonferansen 2019

Tema for Naturfagkonferansen 2019 er naturfag for framtida. Påmeldingsfristen er 7. oktober. Påmeldingsskjema finner du under programmet.

Program

08.45–09.30

Registrering, kaffe, utstillinger

09.30–10.30

Åpning: Merethe Frøyland og studiedekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen

Udir, Randi Røyne: Naturfagets rolle i ny læreplan, kompetanser for det 21. århundre

10.30–10.45

Pause

10.45–11.30

Torunn Kjeldstad: En fornybar fremtid med solenergi – muligheter og utfordringer

Dag O. Hessen: Klimautfordringer og stoffers kretsløp, tverrfaglighet og kreativitet

11.30–12.45

Lunsj og utstillinger

12.45–13.30

Vigdis Vandvik: Klimaendringer og påvirkning på naturen

Eivind Torgersen: Nye innfallsvinkler til periodesystemet

13.30–13.45

Pause

13.45–15.15

Paralleller for alle (A), barnetrinn (B), ungdomstrinn (U), videregående (V)

 

A1 Naturfag er over alt! Om relevans og bakterier

 

A2 Nøkkelbegreper for utforskende arbeid

 

A3 Kjernen i kjerneelementet Energi og materie

 

B1 Hva betyr det at noe er levende, og hvorfor skal vi bevare naturmangfoldet? Om utforskende undervisning og dybdelæring

 

BU1 Bærekraftig utvikling i ny læreplan: naturfagets sentrale rolle i undervisningen på tvers av fag

 

BU2 Skaperskolen – Skaperverksted i klasserommet

 

V1 DNA i kriminalsaker

15.15–15.30

Pause

15.30–16.00

Nina Nakling: Skråblikk på naturfaget før og nå 

 

Fredag 18. oktober tilbyr vi heldagskurs:

09.00–15.00

Undersøkelsesbasert undervisning i naturen B/U/V

09.00–15.00

Skaperskolen – kreativitet og skaperglede i klasserommet B/U

09.00–15.30

Nysgjerrigpermetoden – undring og utforskning i tråd med nye læreplaner B

09.00–15.30

Rocket teambuilding U/V

09.00–15.30

Kjemiske reaksjoner på 5.- 7. trinn B

09.00–15.00

Utforskende arbeid i naturfag U

 

Påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

Naturfagkonferansen startar torsdag 17. oktober i Georg Sverdrups hus (Bibliotekbygningen) på Blindern. 

Ved registrering får du utdelt ei oversikt over sesjonar du er påmeldt og programmet for dagen. Romplassering for sesjonane finn du også der.

Lunsj
Alle konferansedeltakarane får gratis lunsj på torsdag. Fredag må deltakarane kjøpe lunsj i kantina.

Kommunikasjon
T-bane: T-bane nr. 4 og 5 går frå Oslo S til Blindern T-banestasjon, sjå linjekart og rutetider.

Trikk: Linje 17 stoppar i nordenden av Blindern campus

Bil: Det er sparsomt med parkeringsplassar for konferansedeltakarane, fordi det ikkje er lov å parkere på UiO sine oppmerka plassar. Det er mogleg å parkere i veikanten i Blindernveien og i Apalveien.

Transport frå/til Oslo lufthavn

  • NSB-tog mellom Oslo lufthavn og Oslo S/Nationaltheatret stasjon. Reisa tar 26 eller 37 minutt.
  • Flytog mellom Oslo lufthavn og Oslo S/Nationaltheatret stasjon. Reisa tar ca. 25 minutt.
  • Flybussekspressen rute 1 (Majorstuen) frå Oslo lufthavn stoppar ved Vestre Aker kirke, knappe ti minutt å gå til Blindern.
  • Det går også flybussar mellom Oslo lufthavn og ulike andre stadar i Oslo sentrum. Reisa tar mellom 45 og 55 minutt.

Taxi 

  • Oslo taxi: 02323
  • Taxi 2: 02202
  • Maxitaxi: 22 38 80 70

Forsikring
Arrangøren er ikkje ansvarleg for ulykker eller skadar som blir påført deltakarane eller deira personlege eigendelar før, under eller etter arrangementet.