Naturfagkonferansen – naturfag i fagfornyelsen

Konferansen ble arrangert torsdag 18. oktober.

Tema for Naturfagkonferansen 2018 er «Naturfag i fagfornyelsen»

Programoversikt

Målgrupper: Barnetrinn (B), ungdomstrinn (U), videregående (V)

08.45–09.30 Registrering, kaffe, utstillinger
09.30–10.30

Plenum – åpning: Merethe Frøyland og studiedekan ved MN-fakultetet Solveig Kristensen

10.30–10.45 Pause
10.45–11.45 Parallellsesjoner
  Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring (B/U/V)
  Livsvitenskap for et Norge i endring: Hvordan rekrutterer vi gode problemløsere? (B/U/V)
  Skolebarn kan lære å tenke kritisk om helsepåstander (B/U/V)
  Fra boller og refleksvest til læring — hvordan lykkes med undervisning utenfor klasserommet (B/U/V)
  Bærekraftig naturmangfold (B)
  Skaperkultur møter skolekultur (B/U)
  Naturfag for yrkesfag i ny læreplan (V)
11.45–13.00 Lunsj, utstillinger
13.00–14.00

Plenum – Naturfagsenterets halvtime: Oppdateringer om pågående prosesser i forbindelse med fagfornyelsen.
Jeroen van der Kooij: Salamanderkrigen – mestring, lærelyst og demokratisk deltakelse

14.00–14.15 Pause
14.15–15.15 Parallellsesjoner 
  Realfagsløyper for fagfornyelsen (B/U/V)
  Fremtiden er i klasserommet ditt! Kritisk tenkning i arbeid med bærekraftig utvikling (B/U/V)
  Les variert! (B/U/V)
  Livsmestring, mobbing og naturfag (B/U/V)
  ProFag – muligheter og utfordringer med programmering i naturfag (U/V)
  Utforskende undervisningsopplegg om genteknologi (V)
15.15–15.30 Pause
15.30–16.00

Plenum

Henrik Syse: Naturfag – og alle de andre fagene: Noen etiske og filosofiske tanker om naturfagenes plass i skolen og i livet

 

Fredag 19. oktober tilbyr vi heldagskurs:

9.00–15.00 Undersøkelsesbasert undervisning i naturen i et bærekraftperspektiv, Naturhistorisk museum, Tøyen, auditoriet i Lids hus
 9.00–15.00  Dybdelæring og Nysgjerrigpers utforskende arbeidsmetode, Nysgjerrigper. Blindern
 9.00–15.30 Workshop: Klimadetektiv – ta pulsen på planeten vår, Narom. NB: Kursdeltaker må ta med egen PC/mac. Kurssted: Blindern

 

Heldagskurs med deltakeravgift og egen påmelding:

Etterutdanningskurs i evolusjon, Skolelaboratoriet i biologi, kurssted: Blindern påmelding og kursomtale
Programmering og digitalfabrikasjon i 2D, Vitensenteret, Teknisk museum AVLYST
Programmering og digitalfabrikasjon i 3D, Vitensenteret, Teknisk museum  påmelding og kursomtale
Workshop: Lys, syn, farger og polarisasjon, halvdagskurs (3 t) + Elektrisitetslære – bruk av utforskende oppgaver og hemmelige bokser, halvdagskurs (3 t), kursholder fra NTNU, kurssted: Blindern AVLYST

 

Meld deg på!

 

Praktisk informasjon

Naturfagkonferansen startar torsdag 18. oktober kl. 09.30 i Georg Sverdrups hus (Bibliotekbygningen) på Blindern. Registrering fra 08.45.

Ved registrering får du utdelt ei oversikt over sesjonar du er påmeldt og programmet for dagen. Romplassering for sesjonane finn du også der.

Lunsj
Alle konferansedeltakarane får gratis lunsj på torsdag. Fredag må deltakarane kjøpe lunsj i kantina.

Kommunikasjon
T-bane: T-bane nr. 4 og 5 går frå Oslo S til Blindern T-banestasjon, sjå linjekart og rutetider.

Trikk: Linje 17 stoppar i nordenden av Blindern campus

Bil: Det er sparsomt med parkeringsplassar for konferansedeltakarane, fordi det ikkje er lov å parkere på UiO sine oppmerka plassar. Det er mogleg å parkere i veikanten i Blindernveien og i Apalveien.

Transport frå/til Oslo lufthavn

  • NSB-tog mellom Oslo lufthavn og Oslo S/Nationaltheatret stasjon. Reisa tar 26 eller 37 minutt.
  • Flytog mellom Oslo lufthavn og Oslo S/Nationaltheatret stasjon. Reisa tar ca. 25 minutt.
  • Flybussekspressen rute 1 (Majorstuen) frå Oslo lufthavn stoppar ved Vestre Aker kirke, knappe ti minutt å gå til Blindern.
  • Det går også flybussar mellom Oslo lufthavn og ulike andre stadar i Oslo sentrum. Reisa tar mellom 45 og 55 minutt.

Taxi 

  • Oslo taxi: 02323
  • Taxi 2: 02202
  • Maxitaxi: 22 38 80 70

Forsikring
Arrangøren er ikkje ansvarleg for ulykker eller skadar som blir påført deltakarane eller deira personlege eigendelar før, under eller etter arrangementet.