Nyhet

Naturfagkonferansen 2020 skjer digitalt

Naturfagsenteret går nye veier og gjennomfører Naturfagkonferansen digitalt i år. Den blir gjennomført fra 12. oktober til 15. oktober på Zoom. Meld deg på!

Naturfagkonferansen 2020

 

Tema for årets digitale konferanse er folkehelse og livsmestring. Det er satt av tid til plenumsforedrag og sesjoner hver dag kl. 14.00–16.00. 

Program og påmelding kommer i september.