Nyhet

Lærerkonferanser om programmering og skaperverksted

I høst og vår arrangeres regionale lærerkonferanser om programmering og skaperverksted i skolen på ulike vitensentre. Er du lærer og lurer på hvordan du kan koble naturfag og andre fag med programmering og digital sløyd, så er dette konferanser for deg!

 

Konferansene arrangeres på og av vitensentrene i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret. Her legger vi dato og lenker til arrangementene etter hvert som de er klare: