Nyhet

Konferanse om yrkesretting og relevans

Invitasjon til konferanse 3. desember 2018 på Gardermoen.

FYR

FYR-prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) som ble ledet av Utdanningsdirektoratet fra 2014 til 2016 er avsluttet, men arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole skal fortsette. De nasjonale sentrene som deltok i prosjektet, har fortsatt et ansvar for å bidra til dette arbeidet.

Høsten 2017 ble det arrangert to konferanser i regi av de nasjonale sentrene med god hjelp av Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at det er viktig å ha en møteplass for å sikre fokus på arbeidet med yrkesretting og relevans, og å få informasjon om hvordan de andre skolene jobber med dette. Derfor arrangerer vi en konferanse også i år der innholdet på konferansen bygger på de tilbakemeldingene vi fikk fra forrige års deltakere.

Informasjon om program og påmelding

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Fra Gardermoen til hotellet kan du ta Shuttlebuss 44 fra nedre plan på OSL. Se shuttlebuss-tidene her

Tidspunkt: Konferansen arrangeres mandag 3. desember med tidsramme 09.30–16.00. Registrering skjer fra 09.00.

Dekking av utgifter: Arrangør dekker konferanseutgifter. Deltakerne/skolene må selv betale reiseutgifter, eventuell overnatting fra 2. til 3. desember og vikarkostnader. Har du behov for overnatting, ta kontakt med hotellet, tlf. 63949400, eller bestill direkte på hotellets nettside (dette blir billigst). Universitet- og høyskoleansatte kan evt. bestille ved å oppgi koden CH60232382.

Program: Programmet inneholder både fellesøkter og fagspesifikke økter. Fellesøktene legger opp til drøftinger på skolenivå. Dagen vil i tillegg inneholde informasjon om arbeidet med fagfornyelsen (jfr. nye læreplaner i fellesfagene og programfagene), samt kampanjen «Yrkesfagenes år 2018», der vi også får besøk av noen av yrkesfagambassadørene. Se hele programmet

Målgruppe: Målgruppe er faglærere i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag på yrkesfag, programfaglærere på yrkesfag og mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting og relevans på skolenivå. Vi oppfordrer skolene til å sende lærere som ikke tidligere har deltatt på FYR-skolering. Det er viktig for utbyttet av konferansen at det deltar flere lærere og ledere fra samme skole.

Påmeldingskjema: Gå inn her for påmelding. Konferansen har plass til 200 deltakere. Påmeldingen stenges når konferansen er fulltegnet.

Påmeldingsfrist: 1. november 2018

Vi ønsker alle deltakere velkommen til konferanse på Gardermoen, og vi lover at det blir en dag i god «FYR-ånd».

Vel møtt!

Hilsen arrangørene Lesesenteret, Skrivesenteret, Matematikksenteret, Fremmedspråksenteret, Naturfagsenteret og Utdanningsdirektoratet

Logoer

Nettressurser

(fremmedspraksenteret.no)
(fremmedspraksenteret.no)