Nyhet

De nye kjerneelementene i naturfag

På en pressekonferanse i går presenterte kunnskapsminister Jan Tore Sanner de nye kjerneelementene som skal inngå i de nye læreplanene.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet står det: «Kjerneelementene er det viktigste og mest sentrale elevene skal lære i hvert fag, og gir retning og prioriteringer for de nye læreplanene som skal lages.»

Naturfag

  • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
  • Teknologi
  • Energi og materie
  • Jorda og livet på jorda
  • Kropp og helse

Endring: Faget skal bli mer praktisk med mindre vekt på detaljer og enkeltemner og mer vekt på opplæring ute i naturen. Faget bryter med de tradisjonelle realfagene og fokuserer på helhet og sammenheng, og vil ha et allmenndannende fokus. Innen kjerneelementet teknologi skal også programmering inngå som en naturlig del av faget.

Kirsten Fiskum fra Naturfagsenteret er med i læreplangruppa for naturfag. 

Pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Mer om fagfornyelsen

 

Foto: Pixabay