Nyhet

Naturfagdidaktikk for lærerutdannere

Siden september har 30 deltagere fra lærerutdanningsinstitusjoner over hele landet gått på kurs for å lære mer om naturfagdidaktikk og kvalitativ forskningsmetode.

Sonja M. Mork og Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret med Svein Sjøberg, som var en av foredragsholderne på den første samlingen. Sonja M. Mork og Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret med Svein Sjøberg, som var en av foredragsholderne på den første samlingen.

Naturfagsenteret startet denne høsten opp videreutdanningskurset «Naturfagdidaktikk for lærerutdannere». Lærerutdanningsinstitusjonene har mange høyt kvalifiserte ansatte med bakgrunn fra naturvitenskapene, men noen av dem har behov for oppdatering i naturfagdidaktikk.

30 motiverte kursdeltagere fra 10 ulike institusjoner deltar på kurset som har to samlinger per semester.

Gjennom kurset får deltagerne faglig påfyll om naturfagdidaktikk og kvalitativ forskningsmetode, samtidig som de selv gjennomfører et kvalitativt forskningsprosjekt knyttet til egen praksis. Eksamensoppgaven er å skrive og presentere et manus til en forskningsartikkel fra prosjektet. Alle er nå godt i gang med planlegging av sitt prosjekt. Kurset går over to år og Naturfagsenteret samarbeider med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo om organisering og studiepoeng.