Nyhet

Høringsuttalelser om kjerneelementer i naturfag

Første høringsrunde om kjerneelementer i de nye læreplanene er over. Udir har publisert alle innkomne uttalelser på sine nettsider, men det er ikke enkelt å sortere ut de som gjelder naturfag. Vi har gjort det for deg.

Andre høringsrunde blir publisert på hoering.udir.no 23. oktober, med tilbakemeldingsfrist 10. november.

Naturfagsenterets høringsuttalelse

Fylkeskommune

Kommune

Organisasjon

Øvrig offentlig virksomhet

Universitet/høgskole

Skole

Lærer/lektor

Annet

Privatperson

Listen er manuelt oppdatert og kan inneholde feil. Se også høringsuttalelsene for alle fagene.

Nettressurser

(udirbeta.udir.no)
Fra kjerneelementgruppa for naturfag på #Udirbloggen.