Nyhet

Velkommen til nye forskerfrø.no

Forskerfrø.no har nå kommet i ny drakt! Her finner du aktiviteter og tema som vil inspirere både barn og voksne til naturfagaktiviteter i barnehagen og på fritiden.

forskerfrø-logo-midl

 

 Velkommen til nye forskerfrø.no!

Naturfagsenteret håper de nye nettsidene vil være til inspirasjon for alle som er involvert i barn og naturfag, og barns naturopplevelser.

 

Vi har opprettet nye tema og har nesten hundre aktiviteter som dreier seg om naturfag. Vi har også en god del fagressurser med fine praksisfortellinger, artikler om naturkunnskap og pedagogiske og fagdidaktiske artikler. Til hvert tema og til alle aktivitetene kan dere se hvilken relevans disse har opp mot rammeplanen. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sidene og vi vil jobbe med å publisere flere aktiviteter innen hvert tema, samt oppretting av nye aktuelle tema.

Har du tips til aktiviteter eller tema, eller tilbakemeldinger på de nye sidene, send gjerne en mail til forskerfro@naturfagsenteret.no