Nyhet

Elevtidsskriftet Spiss utvider

En gulrot å strekke seg etter for elever med høyt læringspotensial i naturfag.

Spiss 2013

Spiss ble etablert i 2009 som et tidsskrift for publisering av naturvitenskapelig manuskripter av og for elever i videregående skole. Inntil våren 2016 har Spiss bare vært tilbudt elever i faget Teknologi og forskningslære (ToF). Dette har sammenheng med at læreplanen i faget inneholder mange kompetansemål som omhandler prosjektarbeid og publisering av egne prosjekter. De fleste prosjektene som gjennomføres i ToF tilhører et eller flere av naturfagene, men blir utført innenfor ToF.

Naturfagsenteret har det redaksjonelle ansvaret for Spiss, og vil fra og med skoleåret 2016/17 også tilby elever i naturfagene fysikk, kjemi, biologi og geofag i videregående skole muligheten til publisere fra et naturvitenskapelig forskningsprosjekt i Spiss. Læreplanene i disse fagene inneholder også kompetansemål om planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekt og presentasjon av resultatene. Derfor bør publisering i Spiss være like aktuelt for elever i disse fagene.

Elevprosjekter som publiseres i Spiss, har høyt innslag av selvstendig arbeid og utforskende læring kombinert med de krav Spiss stiller til prosjektgjennomføringen og publiseringen. Fordi så mange krav må oppfylles samtidig, mener Naturfagsenteret at Spiss-publisering kan være en positiv og stimulerende utfordring for elever med stort læringspotensial innenfor naturfagene. Vi ønsker at publisering i Spiss skal være en gulrot å strekke seg etter. Naturfagsenteret skal i løpet av høsten utvikle læringsressurser for lærere i å undervise skriving av artikler i naturfag.

Spiss kan du lese på https://boap.uib.no/index.php/spiss. Noen eksempler på forskningsartikler av elever fra vår 2016-utgaven:

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)