Nyhet

Kongens fortjenstmedalje til Anders Isnes

Anders Isnes ledet Naturfagsenteret fra oppstarten i 2003 til 2011. Søndag mottok han Kongens fortjenstmedalje.

Foto: Lise Faafeng, Naturfagsenteret Foto: Lise Faafeng, Naturfagsenteret

Utmerkelsen ble overrakt i Metodistkirken på Grünerløkka, men Isnes levde i lykkelig uvitenhet om både overrekkelse og tildelingen overhodet til etter at gudstjenesten var over.

– Han var naturligvis ikke forberedt på at slektninger og gamle og nye kolleger plutselig gjorde sin entre fra en sidedør. Først da tildelingen ble kunngjort, gikk anledningen opp for ham, smiler Merethe Frøyland, som representerte Naturfagsenteret sammen med administrativ leder Lise Faafeng.

Naturfagsenteret var en av flere institusjoner som ga sin støtte til søknaden om Fortjenstmedalje, og som en av talerne understreket Frøyland Isnes’ store samarbeidsevner:

– Grunnen til at han har fått gjennomslag for så mye kan kanskje oppsummeres i hans motto om at "alle som vil det beste for naturfag samarbeider vi med", og at målet har vært å gi elevene en meningsfull naturfagundervisning som både inspirerer og utfordrer.

– Dette har gjort at han ikke har vært så opptatt av å markere sitt ståsted og meninger, men i stedet vært lyttende til alle som vil være med. Det har vært en stor glede å overta Naturfagsenteret, og jeg ønsker å videreføre sporene med å ha fokus på elevens utbytte og være inkluderende, sa hun.

Utdrag av søknadsteksten

«Årsaken til at Anders Isnes foreslås tildelt Kongens fortjenestemedalje er tredelt: 1) Gjennom ulike ansettelser ved utdanningsinstitusjoner i Norge har han på en unik måte vært med å formidle og forme formidlingen av naturvitenskap til lærere og studenter i mer enn 30 år; 2) Gjennom styre- og lederverv i Stiftelsen Betanien Oslo i mer enn 20 år har han bidratt til å realisere diakonalt arbeid i Oslo; 3) Gjennom sitt engasjement og lederskap i lokalmenigheten på Grünerløkka i mer enn 40 år har han loset menigheten gjennom store forandringer, bygd vennskap, vist omsorg, inkludert og spredd det glade budskap. […]

Anders Isnes har gjennom et langt yrkes- og foreningsliv vist en unik evne til å engasjere, formidle og lede. Han har gjennom sitt arbeid og forfatterskap inspirert lærere og elever til å fatte interesse for fysikk og andre realfag, og han har vært med å videreføre og videreutvikle en formidlingstradisjon med lange røtter ved Universitetet i Oslo. Parallelt med en faglig karriere har Anders beholdt engasjementet for andre. Gjennom styreverv i den diakonale stiftelsen Betanien Oslo og i Metodistkirken på Grünerløkka har han kommet til å bety mye for mange – Anders har brydd seg. Det er evnen og viljen til å gå inn i de store og de små sammenhengene med det samme engasjementet og omtanken som gjør at Anders Isnes fortjener Kongens fortjenestemedalje.»

Naturfagsenteret gratulerer selvsagt på det hjerteligste, Anders er en hederskar som fullt fortjener denne æresbevisningen!