Nyhet

Forskarfrø 2016

Konferansen Forskarfrø 1.–2. februar er fullteikna, men du kan sette deg på venteliste! Korleis kan naturleg interesse og vitelyst hos barn bli utvikla gjennom lek og læring i barnehagen? Naturfagsenteret og Utdanningsforbundet inviterer til nasjonal naturfagkonferanse for tilsette i barnehagen.

forskerfrø Det blir ei rekke spennande foredrag. Det blir inspirerende innlegg frå praksisfeltet – og det blir både leikande fysikk og sirkus i barnehagen. I tillegg blir Forskarfrøprisen delt ut. Konferansen er gratis, og det er begrensa med plassar.