Nyhet

Rapport: Realfag

Kunnskapsdepartementet oppnevnte våren 2014 et ekspertutvalg som fikk i oppgave å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for en ny realfagssatsning for perioden 2015–2018. Gruppen har vært sammensatt av representanter fra universitetssektoren, og Naturfagsenteret har bidratt med sekretærressurs.

Ekspertgruppas mandat har vært å gi en situasjonsbeskrivelse for realfagene i det norske utdanningssystemet, med vekt på grunnopplæringen og barnehagen. Oppgaven har videre vært å foreslå tiltak som kan bidra til økt kompetanse, motivasjon og rekruttering.

Les rapporten her:

REALFAG

Nettressurser

(regjeringen.no)