Nyhet

Oppstart av Aerosols in Europe

GLOBE Norge har starta eit prosjekt som heiter Aerosolar i Europa. Dette er ein del av eit større europeisk prosjekt. 

Dei norske skulane skal samarbeide med ein annan europeisk skule gjennom neste skuleår. Bjørn Samset og Marianne Lund frå CICERO er fagleg ansvarleg for den norske delen av prosjektet.

Dei norske skulane hadde fyrste samling på Universitetet i Oslo 5. mars 2015 og fekk opplæring i bruk av måleinstrumentet. Meir informasjon om prosjektet finn du her

Aerosols in Europe, skular

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)