Nyhet

Positiv rapport om Lektor2

NIFU har evaluert Lektor2-ordningen og konkluderer med at lærere og bedriftsansatte er svært positive når de vurderer innsats opp mot utbytte.

Elevene har en mer sammensatt oppfatning av undervisningens kvalitet og betydning for deres realfagsinteresse. NIFU anbefaler en videreføring av ordningen.

Kristine B. Kostøl Naturfagsenteret er ansvarlig for driften av Lektor2-ordningen. Ny prosjektleder fra 1. september  er Kristine B. Kostøl.

Lektor 2 - skjermdump

 

Nettressurser

(nifu.no)
(nifu.no)
(naturfagsenteret.no)