Nyhet

Hans Majestet Kongens gullmedalje til Maria Vetleseter Bøe

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur. Maria Vetleseter Bøe ved Naturfagsenteret får medaljen for sin doktorgradsavhandling What's in it for me? Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective.

Maria Vetleseter Bøe Medaljene blir overlevert på universitetets årsfest mandag 2. september kl. 14.00.

Følgende mottar medaljen i 2013:

  • Det utdanningsvitenskapelige fakultet: Maria Vetleseter Bøe
  • Det teologiske fakultet: Stine Holte
  • Det juridiske fakultet: Nikolai Kristoffersen Winge
  • Det medisinske fakultet: Ida Gjervold Lunde
  • Det humanistiske fakultet: Toni Tapio Kannisto
  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Kjetil Lysne Voje
  • Det odontologiske fakultet: Christiane Petzold
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Torleif Halkjelsvik