Nyhet

Forskningsrådet løfter fram «Forskerføtter og leserøtter»

Naturfagsenterets forskningsprosjekt «Forskerføtter og leserøtter» er topp-nyhet på nettsiden for UTDANNING2020 - et tiårig forskningsprogram om utdanningssektoren. «Forskerføtter og leserøtter» viser at en kombinasjon av grunnleggende ferdigheter, sentrale begreper og utforskende aktiviteter forbedrer naturfagundervisningen i skolen.

Nettressurser