Samling

Nasjonal nettverksamling for lærere på ToF

Nasjonal nettverksamling for lærere på ToF

  • Type: Samling
  • Sted: Ullern videregående skole i Oslo
  • Start: 14. mars 2018 kl. 16:00
  • Slutt: 15. mars 2018 kl. 15:00

Det vil bli arrangert nasjonal nettverksamling for lærere som underviser på ToF 14.-15 mars 2018 på Ullern videregående skole i Oslo.

Samlingen starter kl 16 onsdag 14.mars og avsluttes kl 15 torsdag 15.mars.

Vi vil legge opp til en samling med mye erfaringsdeling i grupper og lærere som underviser på forskerlinje vil danne egen gruppe. Det vil også bli kurs i vitenskapsteori (Knut Eggen) og praktisk teknologi (Nils Kristian Rossing).

Samlingen er gratis og måltider er inkludert, men deltakerne må dekke reise og overnatting selv. Vi har avtale med TEKNA som sponser arrangementet og vi får rabatt på hotellovernatting.

Nærmere informasjon om program og påmelding vil komme rett over nyttår, men sett av dagene allerede nå.

Med vennlig hilsen
Liv Oddrun Voll
Naturfagsenteret