Hopp til hovedinnhold

Referanser

Bergkastet, I., Duesund, C. og Westvig, T.S. (2021). Kap. 6. Didaktiske val som fremmer fellesskap i grupper i Restad, F. og Sandsmark, J. (red.) Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv. S. 72.

Korsager M. (2018): Utforskende undervisning og arbeidsmåter – en introduksjon. Naturfag 1/18, s. 82-83.

Læringsmiljøsenteret, www.uis.no/nb/skole/hva-er-inkludering-i-skolen, publisert 21. sep. 2020. Sist oppdatert 1. mars 2024.

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Van Ryzin, M. J., & Roseth, C. J. (2018). Cooperative learning in middle school: A means to improve peer relations and reduce victimization, bullying, and related outcomes. Journal of educational psychology, 110(8), 1192. doi.org/10.1037%2Fedu0000265