Hopp til hovedinnhold

Utvikling og pilotering

Innholdet i modellen Inkludering for alle har blitt til gjennom pilotering i et nettverk med representanter fra tre skoler (både lærere og skoleledere), rådgivere og koordinatorer fra SEIL og PPT i Asker kommune og Naturfagsenteret. Piloteringen har foregått over tre skoleår (fra høsten 2021 til våren 2024), med to til tre samlinger hvert semester. Samlingene har blitt ledet av Naturfagsenteret, som har lagt fram utkast til innhold i kompetansemodulene. Deltakerne fra skole og PPT har prøvd ut, diskutert og reflektert over innholdet i fellesskap, både på samlingene og med kolleger på egen skole. Deltakernes erfaringer, innspill og tilbakemeldinger har vært svært verdifulle, og avgjørende for hvordan modulene til slutt har blitt.

Asker kommune