Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune og Naturfagsenteret har inngått avtale om kompetansehevingskurs i området utforskende undervisning innen Desentralisert ordning (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr en kurspakke som går over tre kursdager med varighet fra 09:00–15:30. Målgruppen er lærere i naturfag i grunnskolen. Kurset inkluderer teori, utprøving av undervisningsopplegg og erfaringsutveksling. Kurset benytter undervisningsopplegg fra naturfag.no som er designet for dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Undervisningsoppleggene integrerer utforskende arbeidsmåter og grunnleggende ferdigheter og legger vekt på begrepslæring.

Alle kursdagene er forankret i de utforskende undervisningsoppleggene og legger særlig vekt på undervisningsstrategier som fremmer dybdelæring og som kan overføres til andre tema og andre fag.

Vi vil ta utgangspunkt i de passordbelagte undervisningsoppleggene Kjemiske reaksjoner for mellomtrinnet og Utforske blandinger for 2.–4.trinn.

Utforskande aktivitet Naturfagsenteret/UiO

Kursdag 1: 

 1. september, 09:00–15:30
 • Ås skole, Eidsvoll Utforske blandinger Foto: Jane Braute
 • Ta med matpakke.                                             

Innhold:

 • Praktisk informasjon om kurset og kvalitetssikring av tilbudet.
 • Felles introduksjon om bakgrunnen for undervisningsoppleggene og forankring i fagfornyelsen. Undervisningsstrategier blir introdusert fortløpende gjennom dagen.
 • Gruppe 1: Undervisningsopplegget Kjemiske endringer: Introduksjon og utprøving av aktivitet.
 • Gruppe 2: Undervisningsopplegget Utforske blandinger: Introduksjon og utprøving av aktivitet.
 • Felles økt i kjemi: Stoffers egenskaper, sammensetning og reaksjoner.
 • Prinsipper for god undervisning.
 • Diskutere hvilke læringsstrategier som er brukt.
 • Oppsummering av dagen og utdeling av utstyrsbokser.

Kursdag 2: 

 1. november, 09:00–15:30
 • Ås skole, Eidsvoll Erfaringsdeling Sitater fra lærere som har deltatt på kurs.
 • Ta med matpakke.                                           

Innhold:

 • Felles erfaringsutveksling.
 • Gruppe 1:
  • Grunnleggende kjemi: stoffers egenskaper og kjemiske reaksjoner
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter: lage spørsmål som kan undersøkes, lage hypoteser og datatabeller, gjennomføre egendesignede eksperimenter, skrive forklaringer og lage forskerplakat.
 • Gruppe 2:
  • Naturvitenskapelige praksiser. Praktiske øvelser knyttet til utforske løselighet og smak, lage brusoppskrift, lage brus
  • Grunnleggende kjemi: stoffers egenskaper, rene stoffer, blandinger, løsninger og løselighet.
 • Rollespillkonferanse om kjemiske reaksjoner. Gruppe 1 framfører, gruppe 2 er aktivt publikum.
 • Felles oppsummering av prinsipper og strategier.

Kursdag 3: 

 1. februar, 09:00–15:30 Lærere som samarbeider
 • Ås skole, Eidsvoll
 • Ta med matpakke.                                             

Innhold:

 • Felles erfaringsutveksling.
 • Introduksjon til et annet utforskende undervisningsopplegg.
 • Modellering av praktiske øvelser knyttet til undervisningsopplegget.
 • Oppsummering og kursevaluering.